Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017

16.2.2017 - 13:42

Chiều ngày 14/02/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2016, cùng với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực: Các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện: việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng; việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2015 cho các đối tượng hoàn thành theo quy định; thực hiện cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm còn 1,26% (so với cùng kỳ là 2,41%); nổi bật là chỉ đạo xét xử xong vụ tiêu cực liên quan đến cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Ba- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước và của toàn quân, toàn dân ta trong tình hình hiện nay. Vì vậy, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền phải đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng nội dung, có hình thức phù hợp, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Chủ động rà soát, tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo theo quy định. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể các cấp trong việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng. Coi trọng và thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị (khóa XI)...

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận số 213-KL/TU, ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cho 65 đồng chí tham dự hội nghị.

Thanh Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK