Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chuẩn y bổ sung vào Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2015 -2020

15.2.2017 - 16:36

Căn cứ quyết định số 75-QĐ/TU ngày 11/12/2015 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


   Ngày 14/02/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Văn Phương, Huyện ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Nam vào Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.  

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK