Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I/2017

15.2.2017 - 13:49

Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2017 cho 160 quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.


Trong thời gian 4,5 ngày, các học viên được nghiên cứu 05 bài: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học này là dịp giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những nhiệm vụ và quyền của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Trung tâm BDCT huyện.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK