Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 2/2017

14.2.2017 - 9:38

Chương trình công tác tháng 2/2017

Thứ tư,

ngày 01

Nghỉ bù Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thứ năm,

ngày 02

* Sáng: Họp mặt cơ quan đầu năm.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự họp đầu năm với Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 07

* Chiều: Giao ban công tác tháng 2.

Thứ tư;

ngày 08

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Trần Văn Để dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2017 do BTGTW Đảng tổ chức.

Thứ năm + sáu,

ngày 09, 10

 Đồng chí Trần Văn Để nghỉ phép 2017.

Thứ sáu,

ngày 10

Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận trong lĩnh vực quốc phòng an ninh năm 2016.

Thứ hai,

ngày 13

* Sáng: Sinh hoạt cơ quan đầu tuần

Thứ hai, ba;

ngày 13,14

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (1,5 ngày).

Thứ tư,

ngày 15

 

 * Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị tổng kết tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh.

* Tối: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội trại Tòng quân của Thị xã La Gi.

Thứ năm,

ngày 16

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Lễ giao nhận quân của thị xã La Gi.

Thứ sáu,

ngày 17

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Hội nghị sơ kết 02 năm chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH.

Thứ ba,

ngày 21

Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Phòng PCTN.  

Thứ tư, năm;

ngày 22, 23

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Thứ tư,

ngày 22

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

* Chiều: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh.

Thứ năm,

ngày 23

 

* Sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị công tác tuyển quân năm 2017.

Thứ hai,

ngày 27

* Sáng:

- Giao ban Công tác nội chính tháng 02/2017.

- Hội ý Chi ủy.

* Chiều: Họp Chi bộ.

Thứ ba,

ngày 28

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 14.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK