Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

File Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13.2.2017 - 10:20

Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Xem tại đây: Bộ Quy yắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK