Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2017

13.2.2017 - 9:33

 Năm 2016, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên và giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức được 32/19 lớp với 3.464 lượt người tham gia, vượt 68% kế hoạch năm.


Lớp đảng viên mới.

Có được kết quả trên là nhờ Trung tâm luôn nắm bắt kịp thời những định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong hoạt động chuyên môn. Trung tâm đã chủ động duy trì mối quan hệ và phối hợp tốt với các ban Đảng, các ngành, đoàn thể của huyện để xây dựng và thực hiện kế hoạch mở các lớp phù hợp với điều kiện thực tế. Nắm bắt thực tiễn cơ sở, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch mở lớp hết sức linh hoạt, kịp thời, không chồng chéo giữa các lớp; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên và giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy, học tập đạt kết quả cao. Trong công tác giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giảng viên đều nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; có chú ý bám sát nội dung bài giảng theo hướng dẫn của trên để chuẩn bị giáo án lên lớp, nội dung kiến thức có gắn lý luận với thực tiễn, nhất là những vấn đề thực tế đặt ra ở địa phương, cơ sở để phân tích, chứng minh làm rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm của bài giảng. Một số giảng viên kiêm chức kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy tích cực để phát huy tính chủ động, tích cực của học viên và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công cụ giáo án điện tử phục vụ công tác giảng dạy. Cũng vì thế, năm qua, trong quá trình triển khai bài giảng, Trung tâm đã lồng ghép vào trong các giờ thảo luận của lớp để thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề mang tính thời sự của địa phương tới học viên.

Năm 2017, Trung tâm BDCT huyện Hàm Thuận Bắc được Ban Thường vụ Huyện ủy giao mở 17 lớp. Trong đó, có 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, 06 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ các ngành, đoàn thể, 03 lớp bồi dưỡng chuyên đề và các lớp bổ sung cũng như các lớp thông tin thời sự theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện; đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở./.

Minh Huyền.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK