Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

10.2.2017 - 16:51

Sáng ngày 10/02/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017


Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Trong năm qua, tập thể cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả tích cực, thực hiện hoàn thành 08 nhiệm vụ trọng tâm do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các ngày lễ, sự kiện quan trọng. Công tác bưu chính, viễn thông tiếp tục nâng dân về chất lượng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Đã chú ý thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai phạm. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại như: Các loại hình báo chí, xuất bản phẩm của tỉnh chưa phong phú, việc thông tin về tình hình của tỉnh trên các báo ngoài tỉnh nhiều trường hợp không chính xác, chậm có sự đính chính; trong khi đó, việc phát hiện, thông tin về những thành tựu, những nhân tố tích cực của tỉnh chưa nhiều. Công tác thông tin đối ngoại chưa có nhiều đổi mới. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công vụ ở một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện nhìn chung không cao, chưa tương xứng với yêu cầu.

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tập thể đảng viên, cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng mọi thuận lợi, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao đạt kết quả cao nhất.Tăng cường các giải pháp làm tốt công tác quản lý nhà nước, bảo đảm đúng Luật báo chí. Khuyến khích đa dạng, phong phú hơn nữa các sản phẩm xuất bản trên địa bàn tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, chú ý các sự kiện, lễ trọng của đất nước và những chủ trương, quyết sách mới của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông, internet, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác phản bác thông tin xấu độc, sai trái trên mạng Internet. Nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong việc cải cách hành chính. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, cán bộ ngành thông tin, truyền thông ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Chi uỷ phối hợp với thủ trưởng cơ quan tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kiên quyết ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quá trình đó, phải phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, phòng, đơn vị chuyên môn, nhất là tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Q.T
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK