Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Công an huyện Hàm Thuận Bắc phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

13.2.2017 - 9:35

 Chiều ngày 09/01/2017, Công an huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.


Quang cảnh tại buổi lễ phát động.

Tại buổi lễ, Công an huyện đã triển khai 07 nội dung cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và công an các địa phương, qua đó tổ chức ký cam kết thực hiện giữa công an các địa phương, các đội nghiệp vụ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện… và xác định đây là cuộc vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, qui trình, quy chế công tác; xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, nếp sống văn hóa và nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ của từng cán bộ chiến sĩ công an trong đơn vị…

Quá trình thực hiện cuộc vận động sẽ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Linh Nguyễn.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK