Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI PHỤ NỮ | TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

10.2.2017 - 15:0

Trong tháng 01/2017, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Hội nghị có 30/32 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh (vắng 2 đồng chí có lý do), đại diện Chủ nhiệm Câu lạc bộ cán bộ Hội phụ nữ hưu trí tỉnh, Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh và cán bộ phong trào Hội LHPN tỉnh.


Năm 2016, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016” đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Năm 2017 là năm toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Đối với các cấp Hội là năm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, truyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Để các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ Bình Thuận đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”. Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa 14/14 đơn vị.

Đ/c Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thừa ủy quyền trao bằng khen của
Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tặng giấy khen cho 38 tập thể, 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016; đồng thời biểu dương 02 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và 03 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016./.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK