Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
LỊCH CÔNG TÁC | LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 2 năm 2017

9.2.2017 - 10:39

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 và Kết luận số 210-KL/TU, ngày 23/12/2016 của Tỉnh uỷ; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ tư, ngày 01

Nghỉ bù Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thứ năm, ngày 02

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 30 Thường trực Tỉnh ủy dự họp trực tuyến cùng với UBND tỉnh, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố về tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, triển khai nhiệm vụ đầu năm đối với các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Thứ sáu, ngày 03

- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ hai, ngày 06

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 07

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm một số doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm một số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

Thứ tư;

ngày 08

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức.

Thứ năm, ngày 09

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số đề án.

Thứ sáu, ngày 10

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng An ninh năm 2016.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh định kỳ tháng 02/2017.

Thứ hai, ngày 13

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ hai, ba;

ngày 13,14

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (1,5 ngày).

Thứ tư, ngày 15

 

 - Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016.

- Buổi tối:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Hội trại Tòng quân của thành phố Phan Thiết.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội trại Tòng quân của Thị xã La Gi.

Từ ngày 16 đến ngày 24

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác ngoài tỉnh.

Thứ năm, ngày 16

 

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ giao nhận quân của thành phố Phan Thiết.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Lễ giao nhận quân của thị xã La Gi.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh.

Thứ sáu, ngày 17

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh.

Thứ hai, ngày 20

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 21

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh, các ban, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X).  

Thứ tư, ngày 22

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy thăm một số đơn vị y tế.

Thứ năm, ngày 23

 

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm một số Trạm y tế xã miền núi, vùng cao.

Thứ sáu, ngày 24

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan ngành Y tế trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban và Văn phòng HĐND tỉnh (tháng 03/2017)

Thứ hai, ngày 27

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Thứ ba, ngày 28

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 14.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK