Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017

9.2.2017 - 9:48

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017


Thứ tư

ngày 01

Nghỉ bù Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thứ năm

ngày 02

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 9 giờ, dự họp mặt đầu năm toàn thể CBCC cơ quan.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 15 giờ 30, dự gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (tập thể lãnh đạo Ban; trưởng, phó các phòng, văn phòng).

Thứ sáu

ngày 03

- Buổi sáng: Giao ban công tác dân vận tháng 01/2017.

- Buổi chiều: Họp Chi bộ tháng 01/2017.

Thứ hai

ngày 06

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ ba

ngày 07

- Buổi sáng:+ Từ 8 giờ - 9 giờ 30': Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Dân tộc & Tôn giáo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

+ Từ 9 giờ 45' - 11 giờ 30': Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Buổi chiều: Lãnh đạo Ban làm việc với Văn phòng Ban về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thứ tư

ngày 08

Cả ngày: Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Đ/c Hoài Anh).

Thứ năm

ngày 09

Buổi chiều: Lãnh đạo Ban nghe Văn phòng báo cáo quy trình xử lý văn bản qua mạng nội bộ.

Thứ sáu

ngày 10

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng an ninh năm 2016 (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi chiều: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh định kỳ tháng 02/2017 (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai, ba

ngày 13, 14

 

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Hoài Anh).

 

Thứ hai

ngày 13

Đồng chí Võ Thị Mùi, Phó Trưởng Ban Thường trực làm việc với Văn phòng Ban (buổi sáng) và Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước (buổi chiều) về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thứ ba

ngày 14

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ tư

ngày 15

- Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi chiều: Dự họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 (Đ/c Hoài Anh, Đ/c Mùi).

Thứ năm

ngày 16

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban làm việc với Văn phòng về Đề án vị trí việc làm của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh (Đ/c Hoài Anh).

Thứ sáu

ngày 17

Buổi sáng: Dự gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai

ngày 20

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ ba

ngày 21

Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ tư

ngày 22

Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả (Đ/c Hoài Anh).

Thứ năm

ngày 23

Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Mùi).

Thứ sáu

ngày 24

Buổi sáng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan ngành Y tế trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Họp giao ban công tác tháng 02/2017.

Thứ hai

ngày 27

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; đánh giá CBCC tháng 01/2017.

- Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 02/2017.

Thứ ba

ngày 28

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 14 (Đ/c Hoài Anh).

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK