Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

MỘT SỐ CẤP ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU VÀ ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016

8.2.2017 - 8:40

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW  ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Quy định số 393-QĐ/TU ngày 03/11/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. 


   Qua đó, trong năm 2016 có 13/15 Ban Thường vụ các cấp ủy (trừ huyện ủy Tánh Linh và Phú Quý) đã tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục khen thưởng của các cấp ủy trực thuộc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, công nhận và khen thưởng 38 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh (trong đó có 22 tổ chức cơ sở đảng và 16 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 06 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 theo hướng nâng chất lượng, không chạy theo thành tích.

   Dự kiến trong tháng 3/2017, Hội đồng tư vấn khen thưởng của Tỉnh ủy sẽ họp và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định việc khen thưởng tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh và đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016./. 

Huỳnh Minh Liên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK