Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 đối với các thí sinh dự thi thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

23.1.2017 - 7:57

Vừa qua, Hội đồng thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 đã có Thông báo số 87/TB-HĐTNN thông báo kết quả điểm kỳ thi đối với 118 thí sinh dự thi trong đó có 42 thí sinh thuộc khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.


Theo đó, 42 thí sinh thuộc khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đạt từ 140 đến 196 tổng số điểm thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ (môn tiếng Anh và môn Tin học là hai môn điều kiện, không tính vào tổng số điểm). Trong đó, có 04 thí sinh đạt 196 tổng số điểm; 12 thí sinh đạt 192 tổng số điểm; 19 thí sinh đạt từ 172 – 188 tổng số điểm và 07 thí sinh đạt từ 140 – 168 tổng số điểm. Căn cứ nguyên tắc kỳ thi nâng ngạch là thi cạnh tranh, không hạn chế số lượng người đăng ký dự thi, số người trúng tuyển phải ít hơn số người dự thi; tỉ lệ cạnh tranh 10% trên 42 thí sinh dự thi thuộc khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sẽ có 38 người được nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương theo quy định./. 

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK