Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016

20.1.2017 - 14:26

         Ngày 17/01/2016, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.


          Năm 2016, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động giúp Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của cấp ủy và cấp mình; tham mưu ban hành Quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 - Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng bám sát hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị; việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt hơn, việc thi hành kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thực hiện đúng quy trình; công tác giám sát được tăng cường, mở rộng và có chuyển biến tích cực, góp phần cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm. Công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan chức năng được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ các bộ kiểm tra được quan tâm hơn. Triển khai và tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời phát động cán bộ, công chức thực hiện các phong trào, cuộc vận động, hội thao do các cấp, các ngành, Khối thi đua 6 phát động.

          Với kết quả trên, năm 2016, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 02 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

          Tại Hội nghị, đồng chí Thủ trưởng cơ quan đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công chức cơ quan, đồng thời khen thưởng cho 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 02 tập thể và 15 cá nhân. 

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK