Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017

19.1.2017 - 16:28

Sáng ngày 19/01/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động cơ quan và công đoàn trong năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2017; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân công chức cơ quan đạt thành tích thi đua trong năm 2016; phát động phong trào thi đua năm 2017; sửa đổi một số quy chế, quy định cơ quan…. Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.


Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

   Năm 2016, năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Trung ương giao đồng thời có rất nhiều việc phát sinh, đột xuất khác, có nhiều việc đòi hỏi thời gian hoàn thành gấp. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã cùng với toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được kết quả khá toàn diện. Trọng tâm nổi rõ là: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kịp thời phân công Tỉnh uỷ viên nhiệm kỳ 2010 – 2015 gắn với củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị còn khuyết thiếu;  tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo cơ cấu, tỉ lệ theo quy định; chủ động tham mưu nhân sự chủ chốt HĐND, UBND, các ban HĐND tỉnh và các huyện, thị, thành phố đảm bảo theo quy hoạch, định hướng. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; công tác đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý, tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố; quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cấp uỷ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên; tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh; công tác kết nạp đảng viên mới được tăng cường chỉ đạo; công tác kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, đi vào thực chất, có hiệu quả. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định đáp ứng kịp thời nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác phát triển đảng, tuyển dụng, bố trí, đề bạt cán bộ. Tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan được nâng lên. Đặc biệt, đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

   Về hoạt động các phong trào, ngay từ đầu năm, tại Hội nghị cán bộ công chức, lãnh đạo Ban đã phối hợp cùng Chi uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng và biểu dương các điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; phát động phong trào thi đua gắn với tiếp tục việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tổ chức ký kết thi đua từng tập thể phòng, cá nhân để hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh phát động, với trách nhiệm là Trưởng Khối thi đua 6, lãnh đạo Ban đã xây dựng Kế hoạch, tích cực vận động hỗ trợ xây dựng Bếp ăn Trường Mẫu giáo Thuận Hoà – Hàm Thuận Bắc, xây dựng nhà ở hộ nghèo ở xã Tân Hà – Hàm Tân; đồng thời vận động công chức, nhân viên cơ quan ủng hộ 01 ngày lương và tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của cơ quan để hỗ trợ phong trào. Công chức, nhân viên cơ quan tích cực tham gia hoạt động phong trào thi đua văn nghệ - thể thao do Công đoàn viên chức tỉnh và Khối thi đua 6 tổ chức, kết quả đạt giải Nhất toàn đoàn về văn nghệ và giải Ba môn Lướt ván trên cạn (thể thao) của Khối. Phối hợp Công đoàn cơ quan vận động công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan đóng góp tích cực vào các Quỹ nhân đạo từ thiện với tổng số tiền là 39.151.000 đồng. Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong công chức, nhân viên cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

   Nhìn chung, tập thể lãnh đạo Ban luôn phối hợp chặt chẽ với Chi uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên quán triệt công chức, nhân viên cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất xây dựng cơ quan, chi bộ, công đoàn đạt các danh hiệu theo quy định.

Năm 2016, cơ quan có 13 đề tài, sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến cơ quan công nhận; có 27/28 cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến (đạt 96, 43%), trong đó có 04 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (14,8%); 15 cá nhân được Trưởng Ban tặng giấy khen; có 03/04 tập thể phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 tập thể được Trưởng Ban tặng giấy khen; đề nghị Chủ tịch UBND công nhận 01 tập thể phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 01 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm (2015 – 2016). Tập thể Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã lập thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đ/c Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016

   Đạt được kết quả nêu trên: Trước hết là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành sâu sát, linh hoạt của tập thể lãnh đạo Ban mà trước hết là đồng chí Trưởng Ban, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức cơ quan. Lãnh đạo Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, tích cực nghiên cứu, nắm vững và quán triệt sâu kỹ các chủ trương công tác của cấp trên cho cán bộ, công chức trong Ban để chủ động cụ thể hoá bằng các kế hoạch, chương trình thực hiện kịp thời; có sự phân công giao trách nhiệm cụ thể, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin liên quan để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng giao. Phong cách lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo Ban được đổi mới theo hướng chủ động, cụ thể, sâu sát, chặt chẽ hơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Ban luôn coi trọng công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho từng cá nhân và cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng từ tỉnh đến các đảng bộ trực thuộc.

   Tuy nhiên, có lúc, có việc tham mưu chưa thật đạt chất lượng; việc hội ý, giao ban có chuyển biến tích cực nhưng có lúc chưa thường xuyên; việc biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua còn hạn chế.

   Những hạn chế trên có nguyên nhân khách quan là do đầu nhiệm kỳ nên khối lượng công việc nhiều, nhiều việc phức tạp, nhiều việc đòi hỏi thời gian gấp. Về chủ quan là công tác kiểm tra, đôn đốc của tập thể lãnh đạo Ban có lúc, có việc chưa thật quyết liệt, kịp thời; tinh thần trách nhiệm, chất lượng tham mưu của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, tính chủ động chưa cao; sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn chưa thật chặt chẽ, phối hợp với một số ban tổ chức cấp ủy trực thuộc chưa thường xuyên; Lãnh đạo đi cơ sở còn ít; chưa có giải pháp hữu hiệu để củng cố kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan.

Qua đó, đã rút ra một số kinh nghiệm: Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, quy định nhất là công tác cán bộ. Tăng cường hội ý, hội báo trong tập thể lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức phẩm chất trong sáng, có năng lực thực tiễn và uy tín, đây là khâu then chốt nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng.

   Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2016, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua tập thể và cá nhân của cơ quan và Công đoàn 2017. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Lãnh đạo Ban phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cùng với Chi ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp như sau: Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về nâng cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh tác phon, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, nhân viên đã đăng ký “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện”. Hai là, nắm vững quan điểm, nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng để chủ động cụ thể hoá thành chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, năm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao tại Quyết định số 477-QĐ/TU ngày 11/01/2017 và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Ba là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bốn là, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, của Ban để chủ động tham mưu, đề xuất phải chu đáo, cẩn thận, chặt chẽ, có hệ thống, thể hiện tính chuyên nghiệp cao; sắp xếp, luân chuyển, phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy sở trường từng công chức, nhân viên. Năm là, quan tâm, tạo điều kiện làm việc, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, nhân viên trong cơ quan. Vận động công chức, nhân viên tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn cấp trên, Khối thi đua 6, Cụm thi đua 4 - Ban Tổ chức Trung ương phát động.  Sáu là, thực hiện ký kết giao ước thi đua trong cơ quan, khối thi đua năm 2017; thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác thi đua khen thưởng; phấn đấu 90% trở lên công chức, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có ít nhất 01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2017.

   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh kết quả đạt được của cơ quan hôm nay chính là nhờ sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực của từng cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan; đồng thời đề nghị trong thời gian đến phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, toàn thể công chức, nhân viên cơ quan nỗ lực hơn nữa, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết tâm cao hơn, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp hơn trong năm tới. Trước thềm năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt Lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan và gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào, gặt hái nhiều thành công trong công việc và cuộc sống./.

 

 

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK