Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

18.1.2017 - 11:20

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017)


Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định biên soạn Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017)

Tài liệu tuyên truyền: 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

 

 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK