Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2016

17.1.2017 - 10:50

Sáng ngày 16/01/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2016 và triển khai Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2017.


    Sáng ngày 16/01/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc năm 2016 và ký kết, triển khai Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Thanh Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

    Năm 2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện khá tốt các nội dung chương trình đề ra. Trong đó, tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; giải quyết kịp thời một số vấn đề khó khăn, bức xúc của đồng bào các dân tộc thiểu số; vận động đồng bào chấp hành tốt pháp luật, giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và giữa các dân tộc, các tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

    Trong năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã thống nhất phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như: Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, công tác dân vận.

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoài Anh đề nghị lãnh đạo và CBCC hai đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn của đồng bào để kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, không để bị lôi kéo theo các đạo lạ, tà đạo và các tệ nạn xã hội, phát huy ý thức tự vươn lên trong cuộc sống./.

Kim Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK