Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

17.1.2017 - 9:9

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi Dương


SƠ ĐỒ VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK