Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 năm 2017

11.1.2017 - 14:23

Chương trình công tác tháng 01/2017


TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     BAN DÂN VẬN

              *                                                Phan Thiết, ngày 04 tháng 01 năm 2017

   Số 17-CTr/BDVTU

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 01 năm 2017

-----

Thứ hai

ngày 02

- Nghỉ bù Tết Dương lịch.

Thứ ba

ngày 03

- Buổi chiều: Họp Tổ giúp việc Khối Dân vận tỉnh (Đ/c Chính).

Thứ tư

ngày 04

- Buổi sáng: Họp giao ban công tác tháng 12/2016.

Thứ năm

ngày 05

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 (tập thể lãnh đạo Ban, Trưởng Phó các phòng và Văn phòng thuộc Ban).

+ Dự sinh hoạt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam (Đ/c Chính).

Thứ sáu

ngày 06

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016 (Đ/c Chính).

+ Dự Khai mạc hội trại Áo trắng năm 2017 (lãnh đạo Ban).

- Buổi chiều: Dự làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ năm 2011 đến năm 2015 và 6 tháng đấu năm 2016 (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai

ngày 09

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; đánh giá CBCC tháng 12/2016.

- Buổi chiều: Dự Hội nghị giao ban công tác dân vận quý IV/2016 (tập thể lãnh đạo Ban, Trưởng, phó các phòng và Văn phòng Ban).

Thứ ba

ngày 10

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu tỉnh Bình Thuận đầu năm 2017 và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Đ/c Hoài Anh).

+ Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2016 (Đ/c Chính).

- Buổi chiều: Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Đoàn thể và các hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thứ tư

ngày 11

- Buối sáng:

+ Thăm và chúc Tết đầu lúa đồng bào xã Phan Tiến, Phan Điền, huyện Bắc Bình (Đ/c Hoài Anh).

+ Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2016 (Đ/c Mùi).

+ Dự Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2016 (Đ/c Chính).

- Buổi chiều: Sinh hoạt CBCC cơ quan.

Thứ năm

ngày 12

- Cả ngày: Trưởng ban tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong.

Thứ sáu

ngày 13

- Buổi sáng: Sơ tuyển nhân viên cơ quan.

- Buổi chiều: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế năm 2016; ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2017 (Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó các phòng, Văn phòng thuộc Ban).

Thứ hai

ngày 16

- Buổi sáng:

+ Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc năm 2016 (lãnh đạo Ban, Phòng Dân tộc và Tôn giáo).

+ Dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 7 (khóa VII), nhiệm kỳ 2014-2019) (Đ/c Chính).

- Buổi chiều: Dự họp tổng kết Ban Dân tộc - HĐND tỉnh (Đ/c Hoài Anh).

Thứ ba

ngày 17

- Buổi sáng:

+ Trưởng ban đi thăm, chúc Tết Nguyên đán các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghỉ hưu.

+ Dự Chương trình Tuyên dương Gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực; con cháu hiếu thảo" (Đ/c Chính).

- Buổi chiều: Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận trong năm 2016 (lãnh đạo Ban, Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước).

Thứ tư

ngày 18

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Hoài Anh).

- Thăm, chúc Tết Nguyên đán gia đình, cá nhân các đồng chí nguyên CBCC Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghỉ hưu (Đ/c Mùi).

- Buổi sáng: Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Bình Thuận để đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong năm 2016 (Đ/c Chính, Phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ năm

ngày 19

- Buổi sáng:

+ Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Dân tộc và Tôn giáo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (08 giờ 00 - 09 giờ 45').

+ Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (10 giờ 00 - 11 giờ 30').

- Buổi chiều: Họp chuẩn bị nội dung cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Đ/c Hoài Anh, Tổ giúp việc BCĐ).

Thứ sáu

ngày 20

- Thăm, chúc Tết Nguyên đán gia đình, cá nhân các đồng chí nguyên CBCC Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghỉ hưu (Đ/c Chính).

Thứ hai

ngày 23

(26/12 AL)

- Buổi sáng:

+ Lãnh đạo Ban viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

+ Lãnh đạo Ban làm việc với Văn phòng Ban về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Buổi chiều: Dự Chương trình Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt CBCC cuối năm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (lãnh đạo Ban).

Thứ ba

ngày 24

(27/12 AL)

- Buổi sáng: Họp Chi bộ.

Thứ ba

ngày 25

(28/12 AL)

- Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Từ ngày 26/01 đến ngày 01/02

- Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Thứ năm

ngày 02/02

(06/01 AL)

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 30 phút, dự họp trực tuyến cùng UBND tỉnh, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố về tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 15 giờ 30, dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (tập thể lãnh đạo Ban).

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK