Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau

6.1.2017 - 15:34

Bắt đầu từ 00h00 ngày 15/10/2016, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia mở hệ thống để đón nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, với mỗi tin nhắn theo cú pháp VNN gửi tới đầu số 1409, người nhắn tin ủng hộ sẽ đóng góp 15.000 đồng cho công tác giảm nghèo bền vững (chưa kể cước nhắn tin).


Thực hiện Công văn số 4041/BTTTT-KHTC ngày 17/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nhắn tin ủng hộ thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Trang thông tin điện tử của ngành và địa phương mình nội dung Kế hoạch đợt vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo do Trung ương phát động; vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình giảm nghèo bền vững.  

"nhắn tin theo cú pháp VNN gửi tới đầu số 1409"

PHIM truyên truyền ngày "Vì người nghèo" ở Việt Nam:

“Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Công văn 4792/UBND-KGVX của UBND tỉnh

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận kêu gọi

Nguyễn Trọng Nghĩa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK