Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016

26.12.2016 - 11:23

Chương trình công tác tháng 12/2016


TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    BAN DÂN VẬN

              *                                                Phan Thiết, ngày 06 tháng 12 năm 2016

  Số 16-CTr/BDVTU

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 12 năm 2016

-----

Thứ năm

ngày 01

- Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ sáu

ngày 02

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Dân tộc (Đ/c Mùi).

+ Dự họp tại Sở Nội vụ (Đ/c Chính).

+ Dự nghe nói chuyện thời sự về một số vấn đề công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới (Lãnh đạo Ban, Chi ủy, Trưởng các phòng và Văn phòng).

Thứ hai

ngày 05

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều:Họp chi bộ.

Thứ ba, tư, năm; ngày 06,07,08

- Trưởng Ban dự kỳ họp thứ 03 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ năm

ngày 08

- Cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Tánh Linh và Đức Linh (lãnh đạo Ban).

- Buổi chiều:Họp đánh giá CBCC tháng 11/2016; họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cơ quan.

Thứ sáu

ngày 09

- Cả ngày: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và thảo luận các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết trên của Trung ương (Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, Văn phòng)

Thứ hai

ngày 12

- Cả ngày: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và thảo luận các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết trên của của Trung ương (Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, Văn phòng).

Thứ ba

ngày 13

- Cả ngày: Dự Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

Thứ tư, năm, sáu, bảy; ngày 14,15,16,17

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần I.

Thứ tư

ngày 14

- Cả ngày: Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động"Tiếp bước cho em đến trường" tại huyện Hàm Thuận Nam (Đ/c Chính, Phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ năm

ngày 15

- Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ sáu

ngày 16

- Cả ngày: Ban Chỉ đạo công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng An ninh tỉnh tổ chức hoạt động công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc (Đ/c Chính, Phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ bảy

ngày 17/12

- Trưởng ban dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam năm 2016.

Thứ hai, ba

ngày 19,20

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần II.

Thứ tư

ngày 21

- Buổi sáng: Cùng lãnh đạo tỉnh đi thăm một số tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2016 (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi chiều:

+ Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo (Đ/c Hoài Anh).

+ Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XI về xây dựng đội ngũ cán bộ, giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2015 (Lãnh đạo Ban).

+ Dự họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Đ/c Chính).

Thứ năm, sáu

ngày 22, 23

- Dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc, tôn giáo tại thành phố Cần Thơ (Đ/c Hoài Anh).

Thứ năm

ngày 22

- Buổi sáng:

+ Từ 06 giờ đến 08 giờ: Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận (Lãnh đạo Ban).

+ Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) "về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn" (Đ/c Mùi).

Thứ sáu

ngày 23

- Buổi sáng:

+ Họp giao ban khối Đảng quý IV/2016 và cho ý kiến về giao nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan khối Đảng năm 2017 (Đ/c Mùi).

+ Dự Chương trình Tuyên dương Gia đình "ông bà, cha mẹ mẫu mực; con, cháu hiếu thảo năm 2016" (Đ/c Chính).

Chủ nhật, thứ hai, ngày 25, 26

- Dự lễ công bố huyện Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới; Lễ khởi công công trình khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá huyện Phú Quý (Đ/c Chính).

Thứ ba

ngày 27

- Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban năm 2016 (Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó các phòng, văn phòng).

Thứ tư

ngày 28

- Cả ngày: Họp chi bộ kiểm điểm chi ủy; đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2016.

Thứ năm

ngày 29

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.

Thứ sáu

ngày 30

- Buổi sáng: Họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đánh giá tình hình, công tác tôn giáo năm 2016 (Đ/c Hoài Anh, Đ/c Chính).

- Buổi chiều: Hội nghị CBCC cơ quan năm 2016.

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK