Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016

26.12.2016 - 11:21

Chương trình công tác tháng 11/2016


 TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    BAN DÂN VẬN

              *                                                Phan Thiết, ngày 04 tháng 11 năm 2016

  Số 15-CTr/BDVTU

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 11 năm 2016

-----

Thứ ba

ngày 01

Kiểm tra công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại huyện Hàm Tân (Đ/c Chính, phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ tư

ngày 02

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Trưởng Ban làm việc với Phòng Dân tộc - Tôn giáo, Phòng Đoàn thể và các hội về dự thảo Quy định về công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và phát huy lực lượng cốt cán chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm

ngày 03

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2016 (Đ/c Hoài Anh, Phòng Đoàn thể và các hội).

- Buổi chiều (15 giờ): Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước.

Thứ sáu

ngày 04

Kiểm tra công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại huyện Hàm Thuận Nam (Đ/c Chính, phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ hai

ngày 07

Buổi sáng: Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Dân tộc - Tôn giáo.

Thứ ba

ngày 08

- Buổi sáng: Sinh hoạt cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

- Buổi chiều: Làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

Thứ tư

ngày 09

Buổi chiều: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Ngày hội Đoàn kết toàn dân (Đ/c Chính).

Thứ năm

ngày 10

- Buổi sáng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Lãnh đạo Ban).

- Buổi chiều: Hội ý lãnh đạo Ban; đánh giá CBCC tháng 10/2016.

Thứ sáu

ngày 11

- Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Tánh Linh (Buổi sáng) làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận Nam (Buổi chiều) (Đ/c Hoài Anh, đại diện lãnh đạo các phòng, văn phòng).

- Buổi sáng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Chính).

Thứ bảy

ngày 12

Buổi chiều: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Hàm Thuận Nam (Đ/c Hoài Anh).

Từ thứ hai đến thứ năm,

(ngày 14 đến ngày 17)

- Buổi sáng ngày 14/11: Hội ý lãnh đạo Ban.

- Trưởng ban dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ hai, ngày 14

Buổi sáng: Làm việc với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2017 (Đ/c Chính, phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ ba

ngày 15

Buổi sáng: Cùng với Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Chính).

Thứ tư

ngày 16

Buổi sáng: Cùng với Thường trực Tỉnh ủy làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Xí nghiệp may Tuy Phong về tình hình sản xuất, kinh doanh và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (Đ/c Chính).

Thứ năm

ngày 17

Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2016 tại huyện Hàm Thuận Nam (Đ/c Chính, phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ sáu

ngày 18

- Buổi sáng: Họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

- Buổi chiều: Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ hai, ba

ngày 21, 22

Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ ngày 23/11 đến ngày 04/12

Trưởng ban tham gia Chương trình "Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý kinh tế".

Thứ hai, ba, tư,

ngày 21, 22, 23

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ năm

ngày 24

Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Chương trình hành động số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Mùi).

+ Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Chính).

Thứ sáu

ngày 25

- Buổi sáng: Dự Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính khối Đảng - Đoàn thể (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh (Đ/c Chính).

Thứ hai

ngày 28

Lãnh đạo Ban đi cơ sở.

Thứ ba

ngày 29

- Buổi sáng: Họp giao ban công tác tháng 11/2016.

- Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 11/2016.

Thứ tư

ngày 30

- Buổi sáng: Dự hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (Đ/c Mùi, đ/c Chính).

- Buổi chiều: Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Bình Tân, thị xã La Gi về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Chính).

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK