Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016

7.12.2016 - 7:27

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016


Thứ năm,

ngày 01

         Sáng:  - Đ/c Phước làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

        Chiều: - Đ/c Nhân đón các Đoàn về giao ban Cụm.

Thứ sáu,

ngày 02

         Sáng:  - Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Cụm miền Đông Nam bộ năm 2016.

Thứ hai,

ngày 05

        Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

        Chiều: - Đ/c Phước cùng Thường trực Tỉnh ủy cùng với đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

        Chiều: - Đ/c Nhân họp phân công chuẩn bị tham mưu nội dung Hội nghị 34.

  Thứ ba, tư, năm ngày 06, 07, 08

        Cả ngày: - Đ/c Phước dự kỳ họp thứ 03 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ tư,

ngày 07

           Sáng- Đ/c Nhân làm việc về chuẩn bị tham mưu phát hành sổ tay Kinh – Chăm – K’Ho

         Chiều: - Đ/c Nhân làm việc với nhóm giúp việc Hội nghị 34.

          Chiều: - Đ/c Hòa Báo cáo bài tại TTBDCT Thành phố Phan Thiết.

Thứ năm,

ngày 08

           - Đ/c Dương dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Đức Linh và Tánh Linh.

           Sáng- Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

            Chiều: - Đ/c Nhân làm việc với tổ quay phim Đài truyền hình về sơ kết Chỉ thị 34.

Thứ sáu,

ngày 09

           Cả ngày: -  Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và thảo luận các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết trên của Trung ương.

          Thứ hai,           

ngày 12

           Sáng- Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

           Chiều: - Đ/c Phước họp Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 13

        - Đ/c Phước dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình giám sát năm 2017.

         - Đ/c Nhân dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ tư, năm, sáu, bảy,

ngày 14, 15, 16, 17

        - Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần I.

Thứ tư,

ngày 14

         - Đ/c Nhân, Đ/c Dương, Đ/c Hòa: dự họp kiểm điểm Đảng viên 2016 tại các Tổ Đảng.

Thứ sáu,

Ngày 16

         -  Đ/c Dương dự Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị 6 tháng cuối năm 2016 tại thị xã La Gi

          Cả ngày- Kiểm điểm tập thể Chi ủy và các cá nhân Chi ủy viên về nhiệm vụ năm 2016.

Thứ hai, ba,

ngày 19, 20

         - Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần II.

Thứ hai,

ngày 19

          Sáng- Đ/c Nhân duyệt các video clip về Hội nghị 34.

Thứ tư,

ngày 21

         Sáng: - Đ/c Phước dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết 05 – NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XI về xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2007 – 2010, định hướng đến năm 2015.

         Chiều: - Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

 Thứ năm,

ngày 22

          Sáng- Từ 06 giờ đến 08 giờ: Tập thể lãnh đạo Ban viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận.

          Sáng:   - Đ/c Nhân dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) “về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn”

       Chiều: - Đ/c Phước dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

       Chiều:  - Đ/c Phước dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá công tác năm 2016.

Thứ sáu,

ngày 23

       Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 05, 06, Kết luận 09 của Hội nghị TW 04.

        Sáng- Đ/c Nhân dự họp giao ban khối Đảng quý IV/2016 và cho ý kiến về giao nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan khối Đảng năm 2017.

       Chiều: - Kiểm điểm tập thể và cá nhân các lãnh đạo Ban về nhiệm vụ năm 2016.

Thứ hai,

ngày 26

       - Tiếp tục kiểm điểm lãnh đạo Ban. Họp chi bộ kiểm điểm, phân loại Đảng viên năm 2016.

Thứ ba,

ngày 27

         Tiếp tục lãnh đạo Ban, chi bộ.

        Chiều: - Đ/c Hòa chủ trì giao ban DLXH tháng 12.

Thứ tư,

ngày 28

        - Đ/c Phước dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo ở Trung ương.

       - Đ/c Nhân báo cáo Nghị quyết lớp Trí thức và Văn nghệ sỹ Hội nhà báo về quán triệt Nghị quyết 05, 06, Kết luận 09 của Hội nghị TW 04.

       - Đ/c Hòa báo cáo Nghị quyết lớp Mặt trận và Đoàn thể về quán triệt Nghị quyết 05, 06, Kết luận 09 của Hội nghị TW 04.

 

Thứ năm,

ngày 29

       - Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ lần thứ 11.

      - Họp chi ủy. Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng cơ quan.

Thứ sáu,

ngày 30

         Sáng- Họp cơ quan.

        Chiều: - Đ/c Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 01/2017.

        Chiều:  - Đ/c Dương dự họp Giao ban báo chí

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK