Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Hàm Thuận Bắc: Quy định về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức huyện Hàm Thuận Bắc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2.12.2016 - 15:40

 Quy định về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức huyện Hàm Thuận Bắc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ban hành kèm theo Quyết định số 200- QĐ/HU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ):


1- Đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân:

- Suốt đời trung thành và phấn đấu thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

- Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

2- Chuẩn mực đạo đức cần thực hiện:

* Đối với công việc:

- Phải tận tuỵ, tâm huyết, sáng tạo;

- Chủ động, trách nhiệm, nề nếp, khoa học;

- Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

- Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

* Đối với bản thân mình:

- Trung thực, giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, làm gương người khác noi theo;

- Tiết kiệm trong việc chung và trong đời sống;

- Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí;

- Chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy định của tổ chức và địa phương;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác.

* Đối với mọi người:

- Đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp, đồng chí, bạn bè;

- Gắn bó mật thiết với Nhân dân;

- Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;

- Chân thành, tôn trọng, giúp đỡ mọi người.

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK