Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | GIỚI THIỆU

Đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh xung kích đi đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính

10.11.2016 - 8:28

Thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên tại các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) ở đơn vị mình. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCTTHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục nhằm phục vụ yêu cầu người dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các đoàn viên thanh niên cần được trang bị thêm nhiều kiến thức cũng như tự rèn luyện, để góp phần nâng cao hiệu quả CCTTHC trong thời gian tới...


Hiện nay, tại các cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh Bình Thuận, lực lượng đoàn viên thanh niên đảm nhiệm phần lớn các vị trí công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Với đặc điểm là thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị đã đề xuất nhiều mô hình hiệu quả để góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCTTHC, giúp người dân thuận lợi hơn khi liên hệ làm thủ tục tại các cơ quan hành chính nhà nước như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phong trào thi đua "3 trách nhiệm" (trách nhiệm với công việc, bản thân và nhân dân); nâng cao chất lượng công tác tiếp dân tại cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua CCHC gắn với thi đua "Học tập và làm theo lời Bác"; phong trào tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đúng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về CCHC… Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính tại Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước, qua công tác triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh về cải cách hành chính được xem là một trong những biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đồng thời tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là cán bộ, công chức, viên chức trong việc tự rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính (nhất là cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính) và năng lực phục vụ nhân dân, cộng đồng, xã hội.

Để triển khai được khối lượng lớn công việc, nhiệm vụ đề ra, một trong những yếu tố quyết định việc thực hiện thành công công tác CCHC là yếu tố nhận thức: nhận thức trong lãnh đạo, lực lượng tham mưu giúp việc và đặc biệt là lực lượng công chức trẻ là đoàn viên thanh niên. Thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích trong việc tham gia quản lý Nhà nước và phát huy tinh thần xung kích của Đoàn viên Thanh niên (ĐVTN) trong xây dựng nền hành chính hiện đại và xây dựng người công chức trẻ giỏi, tận tụy với nhân dân… Thực hiện phong trào xung kích cải cách hành chính, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính. Mỗi đoàn viên thanh niên đã chú trọng nghiên cứu, học tập để nắm vững nghiệp vụ chuyên môn cho công tác của mình, đồng thời rèn luyện, học hỏi để trang bị thêm kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết công việc tốt hơn như: thái độ giao tiếp chuẩn mực, tiếp nhận xử lý hồ sơ đúng trình tự, nhiệt tình hướng dẫn quy trình, thao tác cho người dân, doanh nghiệp… để đảm bảo độ chính xác, chặt chẽ và tiện lợi khi người dân đến đăng ký giải quyết hồ sơ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, đưa các thủ tục hành chính lên mạng Internet cũng là một trong những việc làm tích cực được ĐVTN ở nhiều cơ quan thực hiện có hiệu quả tốt. Từ đó, tổ chức công dân có thể giao dịch trực tuyến qua mạng, cán bộ và lãnh đạo ở bất kỳ đâu cũng có thể kiểm soát được tình hình và tiến độ thực hiện công việc. Bên cạnh đó, còn rút ngắn được thời gian, tiết kiệm chi phí hành chính trong việc gửi hàng trăm loại giấy tờ đến tận cơ sở phường, xã, hiệu quả trong điều hành, nhanh chóng thông tin chính xác thông qua hộp thư văn phòng điện tử…

Qua đó, phong trào xung kích trong CCTTHC đã tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức trẻ tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và phát triển Đoàn viên các phòng và Bộ phận một cửa đã tham mưu với Lãnh đạo giảm thời gian giải quyết hồ sơ. Ở nhiều cơ sở đoàn, đoàn viên thường xuyên đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong qúa trình xử lý công việc và thực hiện văn minh công sở, tình nguyện làm thêm giờ (ngày thứ bảy tình nguyện), tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, hồ sơ xin giấy phép xây dựng, hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất… để giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời…. Vì vậy thủ tục hành chính tại nhiều cơ quan đã được đơn giản hoá một bước, các hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa cơ bản được trả đúng hạn, số hồ sơ giải quyết hành chính trước thời hạn ngày càng tăng; tinh thần phục vụ và thái độ giao tiếp với người dân của cán bộ, công chức ở các bộ phận một cửa có chuyển biến rõ nét được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong thực hiện CCHC, lực lượng đoàn viên thanh niên còn gặp một số khó khăn nhất định như: nhiều cán bộ đoàn thanh niên thiếu kinh nghiệm trong xử lý, tiếp nhận hồ sơ; quy trình quản lý hồ sơ nhiều đơn vị còn thủ công, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế và chưa đồng bộ giữa các phòng, ban, sở ngành, địa phương; số hồ sơ quá hạn tuy có giảm nhưng vẫn còn… Thời gian đến, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa hiệu quả công tác CCTTHC thì cần tăng cường tập huấn thêm công tác hướng dẫn các thủ tục, đề án cải cách thủ tục hành chính đến từng đơn vị, từng cán bộ, đoàn viên ở các bộ phận để lực lượng này nắm bắt, hiểu biết và thực hiện CCTTHC hiệu quả hơn đồng thời đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên phải có sự tâm huyết, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, phong cách ứng xử, giao tiếp, biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý vào thực tiễn công việc, gắn phong trào xung kích cải cách hành chính vào nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc học tập, nghiên cứu, cập nhật các chủ trương, chính sách của Nhà nước để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng cho mình một hình mẫu thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” với 3 tiêu chí “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” gắn với phong trào “3 trách nhiệm” để hết lòng hết sức “Phụng sự Tổ quốc - phục vụ nhân dân”. Cụ thể, mỗi ĐVTN (là cán bộ, công chức, viên chức trẻ) phải ký cam kết, đăng ký các công việc cụ thể, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, hoàn thành trước tiến độ, thời gian theo quy định hoặc thời hạn được giao; nghiên cứu, rà soát, đề xuất cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ các quy trình, thủ tục, phương pháp quản lý, cách thức làm việc, phối hợp thực hiện công việc chưa thực sự hợp lý (kể cả các nội dung hợp pháp nhưng chưa hợp lý) nhằm làm cho thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, hiệu quả hơn. Đặc biệt là rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy trình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền liên quan. Thực hiện các phương pháp quản lý, phối hợp công việc trong cơ quan, đơn vị đảm bảo đơn giản và hiệu quả; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trẻ đăng ký thực hiện ít nhất một hành động, một biện pháp cụ thể để đề cao tinh thần “trách nhiệm và thân thiện” trong tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

(Đ/c Võ Duy Quý - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giải nhất và các thành viên của Đoàn Khối tham gia hội thi)

Nguyễn Hữu Phương - Đoàn Khối
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK