Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016

2.11.2016 - 9:41

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016


Thứ ba,

ngày 01

         Sáng: - Đ/c Nhân làm việc với BCH Công đoàn cơ quan.

        Chiều: - Đ/c Dương dự ra mắt Chi hội Nhạc sỹ tỉnh.

Thứ tư,

ngày 02

         Sáng: - Đ/c Dương dự họp triển khai Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

          Chiều: - Đ/c Phước họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ năm,

ngày 03

        Sáng: - Đ/c Nhân dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2016.

Thứ sáu,

ngày 04

        Chiều: - Tập thể lãnh đạo Ban xử lý Đề cương yêu cầu báo cáo năm 2016 của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thứ hai,

ngày 07

         Sáng: - Đ/c Phước làm việc với Sở Tài chính (theo chương trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh).

        Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

       Sáng: - Đ/c Dương dự Hội nghị do Liên minh HTX tổ chức.

       Chiều: - Đ/c Phước làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo chương trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh).

Thứ ba,

ngày 08

        Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Khoa giáo và Phòng Lý luận chính trị.

       Chiều: - Đ/c Nhân làm việc với Văn phòng Ban phân công chuẩn bị các Hội nghị trong tháng của Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 09

       Sáng:  - Đ/c Nhân làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thống nhất kế hoạch đưa sách “Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2011 - 2104 vào giảng dạy trong các trường học.

      Chiều: - Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại địa bàn khu dân cư năm 2016.

Thứ năm,

ngày 10

          Sáng: - Đ/c Phước cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác tổ chức Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ sáu,

ngày 11

        Sáng:  - Đ/c Nhân làm việc với Đài Phát thanh – Truyền hình về phục vụ Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 34-CT/TU của Tỉnh ủy.

         Sáng: -  Đ/c Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

         Chiều: CBCC Ban hành trình về nguồn khảo sát Khu căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Thứ hai,

ngày 14

          Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban, nghe và cho ý kiến về nội dung các nhiệm vụ công tác trong năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba, tư, năm

Từ ngày 15, 16, 17

         - Đ/c Phước tập huấn đại biểu HĐND tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ ba,

Ngày 15

         Sáng: - Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Thứ tư

ngày 16

        Sáng: - Đ/c Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với  cấp ủy, lãnh đạo Xí nghiệp may Tuy Phong về tình hình sản xuất, kinh doanh và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

        Chiều: - Đ/c Nhân làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về khen thưởng các thôn – khu phố theo Chỉ thị số 34-CT/TU.

Thứ năm,

ngày 17

        Sáng: - Đ/c Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số cơ sở giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 - 11).

Thứ sáu,

ngày 18

        Sáng: - Đ/c Phước làm việc với Cục Thống kê (theo chương trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh).

        Sáng: - Đ/c Hòa dự Khai giảng năm học mới 2016 - 2017 và lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề.

        Chiều: - Họp cơ quan bình xét thi đua, phân loại CBCC năm 2016.

Thứ hai, thứ ba

ngày 21, 22

        - Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai,

ngày 21

        Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba,

ngày 22

        Cả ngày: - Tập thể lảnh đạo Ban dự Hội nghị tập huấn báo cáo viên toàn tỉnh.

Thứ tư,

ngày 23

        Sáng: - Đ/c Phước làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh (theo chương trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

        Cả ngày: Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị tập huấn CTV DLXH.

       Chiều: - Đ/c Phước dự họp nghe và cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3; họp Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh rà soát, cho ý kiến các nội dung liên quan chuẩn bị kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh (khóa X).

Thứ năm,

ngày 24

        Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Cụm các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ năm 2016 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại Bình Thuận.

       Sáng:  - Đ/c Hòa dự hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và  Chương trình hành động số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

       Chiều: - Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Thứ sáu,

ngày 25

        Cả ngày: - Đ/c Phước họp để thẩm tra các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh (khóa X).

       Sáng: - Đ/c Dương, Chánh Văn phòng, Văn thư, Quản trị mạng dự Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính khối Đảng, đoàn thể.

        Chiều: - Đ/c Phước dự họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.

       Chiều: - Đ/c Hòa chủ trì giao ban DLXH.

Thứ hai,

ngày 28

        Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 34 CT/TU và Hội nghị sơ kết triển khai mô hình Tuyên - vận.

        Chiều: - Đ/c Phước cùng Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 11/2016 do Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo.

       Chiều: - Họp chi ủy.

Thứ ba,

ngày 29

        Cả ngày: - Đ/c Phước dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10.

        Chiều: - Họp chi bộ.

                    - Đ/c Nhân kiểm tra chuẩn bị Hội nghị sáng ngày 30/11

 

Thứ tư,

ngày 30

          Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 31-KH/TU về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

          Chiều: - Đ/c Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh (tháng 12/2016).

          Chiều: - Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Phường Bình Tân, thị xã La Gi về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK