Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | GIỚI THIỆU

Họp giao ban Thường trực và các Ban, đoàn thể trực thuộc

25.10.2016 - 7:23

Ngày 24/10/2016, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy họp giao ban với trưởng, phó các ban và đoàn thể trực thuộc về tình hình hoạt động tháng 10 và các nhiệm vụ tháng 11/2016. Sau khi nghe trưởng các ban, đoàn thể trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy kết luận:


(Đ/c Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy chủ trì giao ban Thường trực, các ban và đoàn thể trực thuộc tháng 10/2016

Trong tháng 10/2016 Văn phòng, các ban và đoàn thể trực thuộc có nhiều cố gắng hoàn thành chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao đã chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác đề ra trong tháng 10/2016; trong đó, họp Ban Thường vụ định kỳ; các buổi làm việc kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; lớp học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối; giám sát việc khắc phục hạn chế, yếu kém đã được kết luận qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015 và những vấn đề mới phát sinh; việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đối với 12 tổ chức đảng trực thuộc; lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khoá II/2016; các buổi Thường trực Đảng ủy làm việc với cơ sở.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong tháng 11/2016, trong đó, các ban và đoàn thể trực thuộc tiếp tục triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 114-TB/VPTU, ngày 165/9/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy; tập trung thực hiện các công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2016, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tham mưu đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; tham mưu nội dung giúp kiểm điểm sâu năm 2016 đối với một số tổ chức đảng năm 2016; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy cơ sở triển khai việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; nghiên cứu đề xuất bổ sung sửa đổi các quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế xét sáng kiến; đánh giá phân loại, bình xét thi đua cá nhân, tập thể để chuẩn bị trước một bước cho việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2017; đánh giá, đề nghị công nhận xét sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh./.

Hòa Trung - Văn Phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK