Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016.

24.10.2016 - 7:42

Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016 và Quyết định số 371-QĐ/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016, Hội đồng xét tuyển thông báo việc tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2016 như sau:


I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 10 (Mười) chỉ tiêu, gồm:

- Viên chức hành chính: 02 (Hai) chỉ tiêu;

- Giảng viên: 08 (Tám) chỉ tiêu.

(kèm theo bản phụ lục nhu cầu cần tuyển dụng)

Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 01 (một) vị trí tuyển dụng. Nếu đăng ký vào 02 vị trí trở lên, Hội đồng xét tuyển hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại hồ sơ xét tuyển.

2. Hình thức tuyển dụng: được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển đặc cách

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

- Người đang hợp đồng làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận;

- Người đang hợp đồng làm việc tại Trường Chính trị các tỉnh, thành phố  khác trực thuộc Trung ương.

- Người đang hợp đồng làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trong tỉnh.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1 Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng; bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng;

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2 Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lý luận chính trị từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sỹ phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ

1.1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu được đăng tải tại đại chỉ binhthuancpv.org.vn) ;

1.2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu được đăng tải tại đại chỉ binhthuancpv.org.vn) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao giấy khai sinh; bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận;

1.4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

1.5. Bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ B, tin học từ trình độ A hoặc tương đương trở lên. Trường hợp chứng chỉ tương đương, phải có xác nhận của đơn vị cấp chứng chỉ;

1.6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo các đối tượng nêu tại Khoản 3 Mục IV Kế hoạch này;

1.8. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) hoặc Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;

1.9. Hai (02) ảnh màu 3cm x 4cm (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh);

1.10. Ba (03) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ của người dự tuyển

* Lưu ý:

- Tất cả hồ sơ được xếp theo thứ tự từ 1 đến 10 như trên và đựng trong phong bì cỡ 24cm x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển).

- Không thu lệ phí đối với người dự xét tuyển;

- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

2. Quy định về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

2.1. Thời gian nộp hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ từ ngày 24/10/2016 đến ngày 04/11/2016.

2.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ tại Trụ sở Trường Chính trị tỉnh, số 207 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Nội dung xét tuyển đặc cách

1.1 Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển;

1.2 Kiểm tra, sát hạch về kiến thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ ở vị trí tuyển dụng thông qua thực hành:

a) Đối với vị trí viên chức hành chính:

- Thi trắc nghiệm. Thời gian thi 60 phút với 40 câu hỏi. Nội dung thi: kiến thức về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về hệ thống trường chính trị trong nước.

- Soạn thảo một văn bản theo yêu cầu.

b) Đối với vị trí giảng viên:

- Thi trắc nghiệm. Thời gian thi 60 phút với 40 câu hỏi. Nội dung thi: kiến thức về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về hệ thống trường chính trị trong nước.

- Soạn giáo án và giảng 02 bài tự chọn trong chương trình trung cấp lý luận chính trị theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hòa Chí Minh (trong thời gian 02 tiết học).

2. Cách tính điểm

Căn cứ các quy định hiện hành Hội đồng xét tuyển xem xét, quyết định cách tính điểm.                                                                                   

3. Xác định người trúng tuyển

Căn cứ điểm kiểm tra, sát hạch về kiến thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ ở vị trí cần tuyển để xác định người trúng tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự như sau:

 - Người có thời gian hợp đồng làm việc tại Trường Chính trị 03 năm trở lên.

- Có trình độ chuyên môn cao hơn;

- Có điểm tốt nghiệp cao hơn.

Không bảo lưu kết quả xét tuyển đặc cách theo Kế hoạch này cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian: Ngày 22 tháng 11 năm 2016.

2. Địa điểm: Dự kiến tại Trường Chính trị tỉnh.

VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, SƠ TUYỂN HỒ SƠ VÀ

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đặc cách

1.1. Trường Chính trị tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Khi tiếp nhận hồ sơ, phải có biên nhận (theo mẫu đính kèm).

1.2. Thời hạn Trường Chính trị tỉnh nhận hồ sơ từ ngày 24/10/2016 đến ngày 04/11/2016.

2. Sơ tuyển

2.1. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đặc cách, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thành lập Hội đồng sơ tuyển để thực hiện xét duyệt hồ sơ của người dự tuyển. Thành phần, số lượng thành viên Hội đồng sơ tuyển do Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh quyết định, trong đó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, các ủy viên là đại diện lãnh đạo: công đoàn, Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị, các phòng, khoa chuyên môn có liên quan. Nội dung sơ tuyển gồm:

a) Kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

b) Kiểm tra trình độ hiểu biết chung về năng lực chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung và hình thức kiểm tra do Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển quyết định và chịu trách nhiệm.

2.2. Hội đồng sơ tuyển giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển (nếu có).

2.3. Hội đồng sơ tuyển gửi hồ sơ về Hội đồng xét tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 14/11/2016. Hồ sơ gồm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển;

b) Biên bản họp Hội đồng sơ tuyển;

c) Kết quả kiểm tra trình độ hiểu biết chung về năng lực chuyên môn của người dự tuyển (phải thể hiện đầy đủ số lượng người dự kiểm tra, số người đạt và không đạt (nếu có), trường hợp người dự kiểm tra không đạt phải nêu cụ thể lý do).

d) Danh sách và hồ sơ cá nhân của người dự tuyển.

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thông báo tuyển dụng

2. Đơn đăng ký dự tuyển

3. Lý lịch dự xét tuyển

4. Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK