Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016

7.10.2016 - 7:55

Chương trình công tác tháng 10/2016


TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    BAN DÂN VẬN

              *                                                Phan Thiết, ngày 03 tháng 10 năm 2016

  Số 14-CTr/BDVTU

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 10 năm 2016

-----

Thứ bảy

ngày 01

- Buổi sáng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Ka Tê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn (Đ/c Tâm).

Thứ hai

ngày 03

- Buổi sáng: 9 giờ: Dự nghe Thanh tra tỉnh báo cáo một số vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết việc thực hiện thí điểm thành lập Ban Tuyên - Vận ở xã, phường, thị trấn (Đ/c Mùi).

Thứ ba

ngày 04

- Buổi sáng: Họp giao ban tháng 9/2016; Hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Họp đoàn kiểm tra theo Quyết định số 348-QĐ/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư

ngày 05

- Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh về tình tình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Họp chi bộ.

Thứ năm

ngày 06

- Cả ngày:

+ Đồng chí Trưởng Ban tiếp xúc cử tri.

+ Dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016 (Lãnh đạo Ban).

- Buổi sáng:

+ Dự hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2011-2015 (Đ/c Mùi).

+ Dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Đ/c Chính, Phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ sáu

ngày 07

- Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Đ/c Chính).

- Buổi chiều: Dự họp Thường trực Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh quý III/2016 (Đ/c Hoài Anh, đ/c Mùi, Phòng DVCCQNN)

Thứ hai

ngày 10

- Cả ngày: Kiểm tra việc triển khai quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW tại La Gi (Đ/c Mùi).

- Buổi sáng: Dự Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Tâm).

- Buổi chiều: Dự họp giao ban trực tuyến công tác tôn giáo 9 tháng đầu năm 2016 (Đ/c Hoài Anh, đ/c Tâm, Phòng Dân tộc và Tôn giáo).

Thứ ba

ngày 11

- Cả ngày: Tập huấn công tác tôn giáo tại huyện Tánh Linh (Đ/c Tâm).

- Buổi sáng:

+ Dự họp giao ban công tác dân vận quý III/2016 (Tập thể lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng và Văn phòng).

+ Tham dự Đại hội Đại biểu Phật Giáo Việt Nam tại huyện Hàm Tân (Lãnh đạo Ban).

- Buổi chiều: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về kinh phí ngoài công việc thường xuyên năm 2017 (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính, Phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ tư, năm

ngày 12,13

- Đồng chí Trưởng Ban đi tiếp xúc cử tri

Thứ tư

ngày 12

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Lãnh đạo Ban).

- Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh và quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về vệ sinh, an toàn thực phẩm (Đ/c Mùi).

Thứ năm

ngày 13

- Cả ngày: Kiểm tra Quy chế dân chủ tại huyện Hàm Tân (Đ/c Mùi).

- 17 giờ chiều: Dự Kỷ niệm "Ngày Doanh nhân Việt Nam" và khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiểu biểu năm 2016 (Lãnh đạo Ban).

Thứ sáu

ngày 14

- Buổi sáng: Làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về nội dung, nhân sự để tổ chức Đại hội đại biểu tỉnh (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

- Buổi chiều:

+ Dự Hội thảo an ninh, an toàn thông tin mạng (Đ/c Mùi).

+ Dự Lễ Mitting kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liện hiệp Thanh niên Việt Nam và tuyên dương cán bộ Hội viên tiêu biểu (Đ/c Chính).

Thứ hai

ngày 17

- Cả ngày: Tập huấn công tác tôn giáo tại huyện Đức Linh (Đ/c Tâm).

- Buổi sáng: Kiểm tra nội bộ cơ quan về công tác phòng chống tham nhũng (Đ/c Hoài Anh, đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)

Thứ ba

ngày 18

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ 9).

Thứ tư

ngày 19

- Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính).

- Buổi chiều: Họp lấy ý kiến các sở, ngành liên quan dự thảo Quy định về xây dựng cốt cán chính trị (Đ/c Hoài Anh, đ/c Tâm, Tổ khảo sát).

Thứ năm

ngày 20

- Đồng chí Trưởng Ban tiếp xúc cử tri.

Thứ sáu

ngày 21

- Buổi sáng: Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận Bắc về công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Hoài Anh, đại diện lãnh đạo các phòng và Văn phòng).

Thứ hai

ngày 24

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; đánh giá CBCC tháng 9/2016.

- Buổi chiều: Đồng chí Trưởng Ban làm việc với Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn quý III/2016.

Thứ ba

ngày 25

- Buổi sáng: Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá X) về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính, phòng Đoàn thể và các hội).

- Buổi chiều: Dự hội nghị tập huấn Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Đ/c Hoài Anh, đ/c Chính, Phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ tư

ngày 26

- Trưởng Ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)

Thứ năm

ngày 27

- Buổi sáng:

+ Tham dự đối thoại của Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân thành phố Phan Thiết theo Quyết định số 2018-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Đ/c Hoài Anh).

+ Tham dự Đại hội Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Bắc Bình (Đ/c Tâm).

- Buổi chiều: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Bình Thuận (Đ/c Mùi).

Thứ sáu

ngày 28

- Buổi sáng:

+ Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phong về công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Hoài Anh, đại diện lãnh đạo các phòng và Văn phòng).

+ Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Bình về công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Hoài Anh, đại diện lãnh đạo các phòng và Văn phòng).

Thư hai

ngày 31

- Buổi sáng: Họp giao ban công tác tháng 10/2016.

- Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 10/2016.

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK