Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | GIỚI THIỆU

Mất an toàn, an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay không còn là nguy cơ!

12.9.2016 - 11:25

Thời gian qua, tình hình mất an toàn, an ninh mạng diễn ra hết sức nghiêm trọng mà không còn là nguy cơ, nhất là việc lộ lọt bí mật Nhà nước (BMNN) trên hệ thống thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng; đây là phương tiện nguy hiểm để các thế lực thù địch, bọn tội phạm sử dụng để phá hoại, gây thiệt hại về kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng. 


Theo thống kê của Trung tâm ứng dụng khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2014, có khoảng 500 ngàn đến 1 triệu máy tính Việt Nam nằm trong các mạng Botnet của thế giới, khoảng 2.300 website bị tấn công do mã độc, 793 website bị lây nhiễm. Các cơ quan chức năng phát hiện có trên 250 website, trang thông tin điện tử bị hacker tấn công, chiếm quyền quản trị…

Tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận, công tác bảo vệ BMNN nói chung, đảm bảo an toàn, an ninh mạng nói riêng luôn được chú trọng đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ chế bảo vệ giám sát hệ thống mạng, quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy định về công tác bảo vệ BMNN, an ninh thông tin như: Quy định xử lý và gửi, nhận văn bản trên hệ thống mạng dùng riêng giữa Đảng ủy Khối với các chi, đảng bộ cơ sở; Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;…Qua đó, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc và cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh mạng.

Mặt khác, những năm qua, Đảng ủy Khối đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một cách tích cực, chủ động, đạt nhiều hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng được cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm chỉ đạo; lực lượng chuyên trách về đảm bảo an toàn, an ninh mạng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tham mưu xử lý mất an toàn an ninh thông tin…

Tuy vậy, lĩnh vực an toàn, an ninh mạng của Đảng bộ Khối vẫn tồn tại nhiều sơ hở, thiếu sót, đó là: Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này nên thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đối với cán bộ, nhân viên. Tại các tổ chức đảng trực thuộc có đấu nối mạng với Đảng Khối, việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về an toàn, an ninh mạng chưa triệt để, thiếu đồng bộ, thiếu sự kiểm tra, do vậy hiệu quả chưa cao. Cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu bảo mật; hoạt động các website, trang thông tin điện tử còn nhiều lỗ hổng bảo mật. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thông tin nhiều khi bộc lộ sự lúng túng, bất cập. Ý thức về bảo mật thông tin của cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, toàn diện, thậm chí không thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Việc sử dụng các trang mạng xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức chưa kiểm soát được. Nhân lực đảm bảo an toàn, an ninh mạng của các cơ quan còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, chưa được đầu tư trang bị cần thiết, dẫn đến khả năng đối phó với những nguy cơ đe doạ từ không gian mạng…

Việc dự báo trong thời gian đến, với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu, tấn công mạng sẽ ngày càng gia tăng, không chỉ dừng lại ở mục đích phá hoại tư tưởng, thu thập thông tin tình báo mà còn nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin gây thiệt hại lớn về kinh tế; tội phạm mạng sẽ ngày càng hoạt động tinh vi, xảo quyệt. Do vậy, để công tác bảo vệ BMNN nói chung, đảm bảo an toàn, an ninh mạng nói riêng phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội, do vậy các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác đảm bảo an toàn thông tin, nhất là Chỉ thị 28-CT/ TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; Nghị định 72/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Chỉ thị số 15/ CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Kế hoạch số 108-KH/ĐUK, ngày 14/01/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quy định số 154-QĐ/ĐUK, ngày 03/11/2015 về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Quyết định số 160-QĐ/ĐUK, ngày 12/11/2015 về ban hành quy Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;... Cần xác định công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quản trị mạng tại chổ, phối hợp chặt chẽ với Tổ Công nghệ thông tin Đảng ủy Khối để tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về các nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt BMNN trên hệ thống mạng, Trang thông tin điện tử. Nghiêm túc thực hiện quy định không sử dụng máy tính đã, đang nối mạng Internet để soạn thảo, lưu giữ tài liệu BMNN; không sử dụng laptop để đấu nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và sử máy tính có kết nối internet kết nối song song với mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng nội bộ cơ quan; có biện pháp bảo vệ an toàn các máy tính có lưu giữ tài liệu BMNN, phòng ngừa đối tượng xấu lợi dụng lấy cắp. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị ngoại vi trong cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định. Quán triệt quy định phải sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh để gửi, nhận văn bản tài liệu chuyên môn…

Công tác thực hiện không được qua loa, hình thức mà phải tiến hành thường xuyên, gắn liền với các cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức về vấn đề này. Quan tâm triển khai và thực hiện đồng bộ một số giải pháp kỹ thuật để bảo vệ hệ thống mạng nội bộ như: Xây dựng các vành đai bảo vệ hệ thống theo nhiều mức khác nhau bằng cách sử dụng bức tường lửa, thiết bị phát hiện truy nhập, thiết bị ngăn chặn truy nhập từ bên ngoài vào hệ thống; xây dựng mật khẩu truy nhập với độ an toàn cao; mã hóa ổ cứng để bảo vệ các file tài liệu; sử dụng, cập nhập các phần mềm diệt virus, các chương trình phát hiện, diệt mã độc có bản quyền, đủ mạnh để loại trừ mã độc; thường xuyên cập nhập các bản vá lỗ hổng của hệ điều hành và các ứng dụng của nhà sản xuất.

Quan tâm chỉ đạo, xây dựng và hướng dẫn đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị trực tiếp làm công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng của tỉnh có đủ khả năng làm công tác bảo mật trong hoạt động website, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tin tặc phá hoại lấy cắp tài liệu BMNN…

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh xử lý theo pháp luật các hành vi cố ý vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng các thiết bị làm mất an ninh, an toàn mạng; xử lý nghiêm túc các hành vi phá hoại, làm lộ BMNN, thông tin nội bộ hoặc lợi dụng mạng Internet để vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết nội bộ. Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, nhất là các bộ phận trọng yếu, cơ mật, nơi lưu giữ thông tin, tài liệu BMNN; kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền những vụ việc, nguy cơ lộ lọt thông tin, tài liệu BMNN trên không gian mạng. Qua đó, giúp cho công tác này ngày càng được tăng cường, đảm bảo, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng- an ninh của tỉnh nói chung và của Đảng bộ Khối nói riêng./.

Duy Khánh - TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK