Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 9 năm 2016

1.9.2016 - 17:53

       Chương trình công tác tháng 9 năm 2016 


Thứ năm,

ngày 01

Sáng: - Từ 5h30 – 7h30: Tập thể Lãnh đạo Ban cùng lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016).

Sáng: - Từ 8h – 11h: Họp cơ quan.

Thứ sáu,

ngày 02

Tối: - Toàn thể CBCC Ban Giao lưu học tập kinh nghiệm với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thứ hai,

ngày 05

Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều: Chiều: - Đ/c Nhân Đ/c Hòa làm việc Phòng TTCTTG về Tổ đề án tác chiến mạng.

Thứ ba,

ngày 06

Chiều: - Đ/c Phước Giám sát tình hình thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2013 - 2015 theo nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh (tại UBND thành phố Phan Thiết).

- Đ/c Nhân rà soát nội dung sổ tay Việt – Chăm, Việt – K’Ho với phòng Khoa giáo

Thứ tư,

ngày 07

Sáng: - Đ/c Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 Sáng: - Đ/c Dương dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm (2011 – 2016) thực hiện Kết luận số 07-KL/TW về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới.

Chiều: - Đ/c Phước Giám sát tình hình thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2013 - 2015 theo nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh (tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết)

16 giờ 30 : Tập thể lãnh đạo Ban dự lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020 với Công an tỉnh.

Thứ năm,

ngày 08

Sáng - Đ/c Phước Giám sát tình hình thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2013 - 2015 theo nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh (tại UBND huyện Tánh Linh)

Sáng: - Đ/c Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Sáng: - Đ/c Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy :

+ Từ 8 giờ đến 9 giờ: Dự khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thị xã La Gi.

+Từ 9 giờ đến 11 giờ 30: Làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước thị xã La Gi.

Chiều: - Đ/c Phước Giám sát tình hình thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2013 - 2015 theo nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh (với các sở: KH & ĐT, Xây dựng, TN-MT, Tài chính).

Chiều: - Đ/c Nhân làm việc với nhóm chuẩn bị kịch bản về Hội nghị sơ kết Chỉ thị 34 của Tỉnh ủy (Các đ/c Minh – Nhựt – Thảo – Hương – Duy – Đinh Tiến).

Thứ sáu,

ngày 09

Sáng: - Đ/c Phước cùng Thường trực Tỉnh ủy dự họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh và nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng: - Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 Sáng: - Đ/c Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước huyện Tuy Phong.

Chiều: - Đ/c Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết việc thực hiện thí điểm thành lập Ban Tuyên - Vận ở xã, phường, thị trấn.

Thứ hai,

ngày 12

Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban

Chiều: - Đ/c Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chiều: - Đ/c Dương kiểm tra khởi công 05 căn nhà tình nghĩa ở huyện Đức Linh và Tánh Linh.

Thứ ba, tư

ngày 13, 14

- Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1).

- Lãnh đạo Ban : tổ chức tập huấn tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin, bài 

Thứ ba,

ngày 13

Chiều: - Đ/c Nhân họp xử lý tiến độ chuẩn bị Hội nghị sơ kết Chỉ thị 34 của Tỉnh ủy.

Thứ năm, sáu

ngày 15-16

- Lãnh đạo Ban dự Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Thứ năm,

ngày 15

Sáng: - Đ/c Phước Giám sát tình hình thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2013 - 2015 theo nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh (tại UBND huyện Bắc Bình)

Sáng: - Đ/c Dương dự Hội nghị phát hành – bạn đọc và cộng tác viên của Tạp chí cộng sản tại Bến tre.

Sáng: - Đ/c Nhân dự tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016.

Chiều: - Đ/c Nhân và Đ/c Hòa họp thông qua Đề án “ Tác chiến mạng”.

Thứ sáu,

ngày 16

- Đ/c Phước cùng đoàn lãnh đạo tỉnh khám sức khỏa định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng: - Đ/c Nhân dự tập huấn Quy chế dân chủ cơ sở.

Thứ hai,

ngày 19

Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều: - Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với phòng GDLLCT và phòng Khoa giáo.

Thứ ba,

ngày 20

Sáng: - Đ/c Phước và Đ/c Dương làm việc với lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận và Báo Bình Thuận.

Chiều: - Đ/c Nhân họp xét đề nghị khen thưởng theo Chỉ thị 34.

Chiều: - Đ/c Hòa giám sát kết quả 05 triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ tư,

ngày 21

Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội thảo lần 3 Tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo đấu tranh của những cựu tù chính trị Bình Thuận trong các nhà tù, trại giam (1954 – 1975).

- Đ/c Dương phối hợp với Cảnh sát biển 3 tổ chức tuyên truyền biển đảo cho Đoàn thanh niên.

Chiều: - Đ/c Hòa giám sát kết quả 05 triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm,

ngày 22

Sáng: - Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XII).

Chiều: - Đ/c Dương dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chiều: - Đ/c Hòa giám sát kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu,

ngày 23

 

Cả ngày: - Đ/c Phước làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo huyện ủy Đức Linh (sáng) – Tánh Linh (chiều) về công tác biên soạn lịch sử Đảng.

Cả ngày: - Đ/c Dương dự Hội nghị sơ kết 05 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo tại Hồ Chí Minh.

Sáng: - Đ/c Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh và quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

       Chiều: Họp Chi ủy.

Thứ hai,

ngày 26

Sáng: - Hội ý lãnh đạo Ban.

Sáng: - Đ/c Nhân dự lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2016), 51 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam (20/4/1965 – 20/4/2016) và 10 năm ngày thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bình Thuận.

Chiều: - Đ/c Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý III/2016.

Thứ ba,

ngày 27

- Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

Chiều: Đ/c Nhân họp chuẩn bị Hội nghị Tuyên – Vận. - Đ/c Hòa chủ trì giao ban dư luận xã hội

Thứ tư, năm

ngày 28,29

      - Đ/c Phước dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ 8).

Thứ tư,

ngày 28

Sáng: Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan

Chiều: - Đ/c Hòa giám sát kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm

ngày 29

Sáng:  - Họp chi bộ.

Chiều: - Họp cơ quan

Thứ sáu,

ngày 30

Sáng: - Đ/c Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số sở, ngành liên quan về tình hình thu mua, tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh.

Chiều: - Đ/c Phước cùng Thường trực Tỉnh ủy dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 10/2016.

Chiều: - Đ/c Nhân dự họp giao ban khối đảng quý III/2016.

Chiều: - Đ/c Dương dự Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cụm miền Đông Nam bộ.

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK