Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Chương trình công tác tháng 6 năm 2016

1.6.2016 - 9:26

Chương trình công tác tháng 6 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận.


I. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; 

- Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016;

- Tổ chức hội nghị giao ban các cấp ủy cơ sở Quý II năm 2016.

 

II. Họp Ban Thường vụ, nghe và cho ý kiến: 

Xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức; Kết luận sưu tra lịch sử chính trị theo Quy định 57.

 

III. Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ VI, nghe và cho ý kiến:

- Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

- Dự thảo Kế hoạch triển khai và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

- Dự thảo Quy chế mẫu (Quy chế hoạt động của các cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc; Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp);

- Dự thảo các Quyết định thành lập: Ban Tổ chức, Tiểu ban nội dung và Tiểu ban lễ tân, hậu cần tại Hội nghị giao ban Đảng ủy khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ lần thứ III năm 2016.

 

II. Chương trình cụ thể:

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thực hiện

Thứ tư, năm

Ngày 01, 02

-  Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới.

- Tổ chức sinh hoạt 1/6 cho các cháu thiếu nhi cơ quan.

Thường trực, Tổ kiểm tra Đảng ủy Khối

Cán bộ, công chức cơ quan

Thứ hai,

Ngày 06

                    

Sáng: Hội ý Thường trực Đảng ủy.

 

 

Thường trực, Chánh Văn Phòng

 

Thứ ba - năm

Ngày 07 - 09

 

   Thường trực Đảng ủy đi làm việc cơ sở

 

Các đ/c Thường trực Đảng ủy

      Thứ sáu,

Ngày 10

 Thường trực cho ý kiến báo cáo tổng kết 5 năm (2011 – 2016) về công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh

Các đ/c Thường trực ,Chánh Văn phòng Đảng ủy

Thứ hai,

Ngày 13

                    

Sáng: - Hội ý Thường trực Đảng ủy.

 

 

Thường trực, Chánh Văn Phòng

      Thứ ba,

Ngày 14

 

Chiều: Họp Tổ Công nghệ thông tin của Đảng ủy thông qua báo cáo 6 tháng    

 

 

Các thành viên Tổ công nghệ TT

      Thứ tư,

Ngày 15

 

 

      Thường trực Đảng ủy làm việc với Chi bộ BQL các Khu Công nghiệp

 

 

 

 

 

  Thường trực, Ban Tổ chức Đảng ủy

Thứ năm, sáu

Ngày 16, 17

 

Các Ban, Văn phòng và Đoàn thể Khối tiến hành sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 

 

 

Các Ban, VP, Đoàn thể Khối

Thứ hai,  

Ngày 20

Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy

Thường trực, Chánh Văn Phòng

Thứ ba,

Ngày 21

Dự Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí Bình Thuận.

Thường trực Đảng ủy

Thứ tư, 

Ngày 22

   Sáng: Họp Chi bộ định kỳ tháng 6;

  Chiều: Họp Trưởng, Phó Ban, Đoàn thể Khối tháng 6/2016. Thường trực Đảng ủy nghe báo cáo kết quả và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng tháng  6/2016 .

Đảng viên cơ quan

Thường trực, Các Ban, Đoàn thể

 

Thứ năm,

Ngày 23

Cả ngày:  Hội nghị giao ban các Cấp ủy cơ sở về công tác xây dựng đảng quý II/2016

Thường trực, các Ban, Đoàn thể Khối

Thứ sáu,

Ngày 24

Sáng: Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng

Các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy

Thứ hai,

Ngày 27

Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy

Chiều: Thường trực Đảng ủy dự họp giao ban khối Đảng Tỉnh quý II/2016.

Thường trực, Chánh Văn Phòng

Thường trực Đảng ủy

 

Thứ ba,

Ngày 28

 Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức; Kết luận sưu tra lịch sử chính trị theo Quy định 57.

Chiều: Tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy Khối;

Ban Tổ chức

 

Các đ/c UV.BCH Đảng bộ Khối

Thứ tư, 

Ngày 29

Thường trực Đảng ủy dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Phùng Hữu Cư

Bí thư Đảng ủy

Thứ năm,

Ngày 30

Sáng: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016 của cơ quan Đảng ủy Khối.

Chiều: Thường trực họp Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin khối Đảng Tỉnh.

Cán bộ, công chức cơ quan

Thường trực Đảng ủy

ĐUKDN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK