Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Chương trình công tác tháng 4 năm 2016

5.4.2016 - 8:1

Chương trình công tác tháng 4 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


I. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII  và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội nghị phổ biến những nội dung cơ bản về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),...

- Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I/2016; thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát cơ sở trong quý I/2016.

II. Chương trình cụ thể :

Thứ, Ngày

Nội dung công việc

Thực hiện

Thứ hai

Ngày 04

Sáng:  Dự Lễ Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 66, hệ tại chức tại Trường Chính trị tỉnh

 

Thường trực, Ban Tổ chức Đảng ủy

Thứ ba

Ngày 05

Hội ý Thường trực Đảng ủy

Thường trực Đảng ủy

Thứ tư

Ngày 06

Thường trực đi cơ sở

Thường trực Đảng ủy

Thứ năm

Ngày 07

Làm việc với Đảng bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng Bình Thuận.

Thường trực , Ban Tổ chức Đảng ủy

Thứ 6   

Ngày 08

 

Sáng: Hội nghị phổ biến những nội dung cơ bản về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các Hiệp định về thương mại tự do (FTA) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cho đối tượng cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp của tỉnh.

 

 

Toàn thể cán bộ cơ quan và

Đoàn thể

Thứ hai

Ngày 11

                    

Sáng: Hội ý Thường trực Đảng ủy.

 

Thường trực Đảng ủy

Thứ ba

Ngày 12

Sáng: Làm việc với Chi bộ Ngân hàng TMCP Phương Nam.

 

Thường trực, Ban Tổ chức Đảng ủy

 

Thứ tư

Ngày 13

 

Họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở quý I/2016.

 

Các thành viên BCĐ

 

Thứ năm

Ngày 14

 

Làm việc với Cấp ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (cũ) về việc hợp nhất hai cấp ủy.

 

 

 

Thường trực, Thường vụ chuyên trách

 

   Thứ sáu

Ngày 15

 

Thường trực làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp thông qua Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội với Đảng ủy Khối Doanh nghệp.

 

 

Thường trực , Ban Tuyên giáo

Đảng ủy

Thứ hai

Ngày 18

Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan

 

Buổi tối: Tham dự Chương trình “Thắp nến tri ân” các Anh hùng liệt sỹ, kỷ niệm 41 năm giải phóng quê hương Bình Thuận 19/4/1975 - 19/4/2016.

 

Thường trực Đảng ủy

 

 

Thứ ba

Ngày 19

 

 

 Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy.

 

Chiều: Họp Ban Thường vụ thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức và kết luận sưu tra lịch sử chính trị; sắp xếp tổ chức đảng trực truộc.

 

Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng

 

 

Các đ/c Ban Thường vụ

 

Thứ tư

Ngày 20

 

 

Dự họp Hội đồng nhân tỉnh khóa IX và Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

 

 

 

 

 

Thường trực Đảng ủy

 

 

Thứ năm

Ngày 21

 

- Họp Chi bộ định kỳ và sinh hoạt Chuyên đề.

 

- Họp Trưởng, Phó Ban, Đoàn thể Khối tháng 4/2016; Thường trực Đảng ủy nghe báo cáo kết quả và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng tháng  5/2016.

 

Đảng viên, cán bộ cơ quan

 

 

Thường trực, các ban, đoàn thể

Thứ sáu

Ngày 22

Tham dự Hội nghị tập huấn cho ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Bí thư Đảng ủy

Thứ 7-CN   

Ngày 23, 24

 

Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I/2016.

      

Thường trực,

 các Ban Đảng ủy

Thứ hai đến thứ sáu  

Ngày 25- 29

 

Kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng quý I/2016.

 

Thường trực,

các Ban Đảng ủy

Thứ ba

Ngày 26

Dự Hội nghị tổng kết 05 năm (2011-2015) Cuộc vận động “ tiếp bước cho em đến trường” do tỉnh tổ chức.

Thường trực,

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Thứ 6

Ngày 29

Dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016).

Thường trực Đảng ủy

         

 

ĐUKDN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK