Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Chương trình công tác tháng 02 năm 2016

15.2.2016 - 10:12

Chương trình công tác tháng 02 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận


I. Nhiệm vụ trọng tâm  

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

2. Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

II. Chương trình cụ thể

 

Thứ, Ngày

Nội dung công việc

Thực hiện

Thứ hai,   

Ngày 01

(23/12/AL)

 Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy

Các đ/c Thường trực, Chánh VP

Thứ ba,     

Ngày 02

(24/12/AL)

 Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tỉnh.

  Thường trực, Ban Tuyên giáo

Thứ tư,    

Ngày 03

(25/12/AL)

  Sáng: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh tỉnh Bình Thuận; dự họp mặt cán bộ, công chức cuối năm nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

   Chiều: Sinh hoạt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 – 03/02/2016)

 

Thường trực Đảng ủy

 

 

Cán bộ, công chức cơ quan

Thứ năm,     

Ngày 04 

(26/12/AL)

Sáng:   Tổng vệ sinh cơ quan

Chiều: Họp cơ quan cuối năm

Cán bộ, công chức cơ quan

Thứ sáu    

Ngày 05

(27/12/AL)

  Sáng: Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh.

Thường trực Đảng ủy

  

Thứ hai- sáu

Ngày 08-12

(01-05/AL)

    Nghỉ Tết Nguyên đán Bình Thân 2016

 

Cán bộ, công chức cơ quan

Thứ hai,       

Ngày 15

(08/01/AL)

  Sáng:  Họp mặt cơ quan đầu năm

 

  - Họp trực tuyến cùng với UBND tỉnh, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố về tình hình Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

   Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

 

Cán bộ, công chức cơ quan

Thường trực Đảng ủy

 

 

 

Thường trực Đảng ủy

 

 

 

Thứ ba,     

Ngày 16

 

  Sáng: Hội ý Thường trực Đảng ủy

 

Các đ/c Thường trực, Chánh VP   

Thứ tư- sáu,        

Ngày 17-19

      Thường trực Đảng đi làm việc ở cơ sở

Các đ/c Thường trực  

Thứ hai,       

Ngày 22

 

  Sáng: Hội ý Thường trực Đảng ủy

 

Các đ/c Thường trực, Chánh VP   

Thứ ba,     

Ngày 23

  Sáng: Họp Ban Thường vụ xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức và kết luận sưu tra lịch sử chính trị theo Quy định 57

Các đ/c Ban Thường vụ, Ban Tổ chức

Thứ tư,        

Ngày 24

   Sáng: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đến năm 2017” của Tỉnh.

Thường trực Đảng ủy

 

Thứ năm,     

Ngày 25

  Sáng: - Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trong toàn tỉnh.

    - Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2015 của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

 

Thường trực Đảng ủy

 

Thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo

Thứ sáu        

Ngày 26

   Sáng: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015, triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 –

2020 và triển khai kế hoạch năm 2016.

  Chiều: Thường trực Đảng ủy thăm 02 cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày  Thầy thuôc Việt Nam

 

Thường trực Đảng ủy

 

 

Thường trực   Đảng ủy

 

Thứ hai,       

Ngày 29

  Sáng: - Họp Trưởng, Phó Ban, Đoàn thể Khối tháng 02/2016. Thường trực Đảng ủy nghe báo cáo kết quả và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng tháng  02/2016

    - Họp Chi bộ cơ quan

Thường trực, Các Ban, Đoàn thể

 

Đảng viên

cơ quan

DUKDN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK