Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

File sách: Những điển hình tiên tiến tỉnh Bình Thuận (2010 - 2015) do Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành

21.1.2016 - 16:23

Tập sách “Những điển hình tiên tiến  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014)”


Tải Phần 1 tại đây: Những Tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Tải Phần 2 tại đây: Những Cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

ADMIN DUKCCQ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK