Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIỚI THIỆU

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀM TÂN ĐƯƠNG NHIỆM (KHÓA X), NHIỆM KỲ 2015 - 2020

6.12.2017 - 13:45

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đương nhiệm (khóa X) nhiệm kỳ 2015 - 2020


 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Ba.

Năm sinh: 1964.

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện uỷ.

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Đỗ Duy Tiến.

Năm sinh: 1964.

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện.

 

 

 

 

 

 

 

​Họ và tên: Văn Quý Ngọc.

Năm sinh: 1965.

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện.

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Trần Chí Tâm.

Năm sinh: 1958.

Chức vụ: UVTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT

Huyện ủy.

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Dương Văn Đông.

Năm sinh: 1969.

Chức vụ: UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức

Huyện uỷ.

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Chánh.

Năm sinh: 1974.

Chức vụ: UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân

vận Huyện uỷ.

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam.

Năm sinh: 1977.

Chức vụ: UVTV Huyện uỷ,Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thắng.

Năm sinh: 1972.

Chức vụ: UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Trần Đình Thiện.

Năm sinh: 1966.

Chức vụ: UVTV Huyện uỷ, Trưởng Công an

huyện.

 

 

 

Huyện ủy Hàm Tân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK