Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | BCH ĐẢNG BỘ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

9.12.2015 - 13:40

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020


 

Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 21/6/1960

Chức vụ hiện nay: Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Ngọc Hai

Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1962

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh

 Huỳnh Thanh Cảnh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1961

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận

 

 Dương Văn An

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1971

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

 

 

Trương Quang Hai

Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1959

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

Lương Văn Hải

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1960

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hoàng Đình Nghĩa

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1959

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Phan Văn Đăng

Ngày, tháng, năm sinh: 24/5/1965

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 

Nguyễn Hoài Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1977

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Phan Công Ngôn

Ngày, tháng, năm sinh: 26/9/1963

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

 

 Nguyễn Thanh Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1965

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Nguyễn Thu Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1962

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Bí thư Thành ủy Phan Thiết

 

Nguyễn Thành Tâm

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1958

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đã nghỉ hưu từ ngày 01/9/2018

Nguyễn Văn Thân

Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1958

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh

Đã nghỉ hưu từ ngày 01/9/2018

Bố Thị Xuân Linh

Ngày, tháng, năm sinh: 01/3/1970

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

 

 

 

Hồ Trung Phước

Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1960

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

Phạm Văn Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1971

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTVTU, Bí thư Thị ủy LaGi

 

Nguyễn Thị Thuận Bích

Ngày, tháng, năm sinh:19/12/1975

Chức vụ: TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 

 

Nguyễn Ngọc Chỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 27/3/1960

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

 

 

Ngô Minh Chính

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1960

Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch

 

 

Nguyễn Dân

Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong

 

Nguyễn Hồng Hải

Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1973

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

 

Trần Văn Hải

Ngày, tháng, năm sinh: 19/4/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

 

Nguyễn Ngọc Hào

Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

Võ Văn Hòa

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

 

Biện Văn Hoan

Ngày, tháng, năm sinh: 22/9/1962

Chức vụ hiện nay: TUV, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh

 

Nguyễn Đức Hoà

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1963

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Mai Kiều

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1963

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở NN và PTNT 

 

Tạ Thị Thu Hương

Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1963

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Đã nghỉ hưu từ ngày 01/10/2017

 

 

Lê Tấn Lai

Ngày, tháng, năm sinh: 22/9/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Đã nghỉ hưu từ ngày 01/10/2018

 

Hồ Lâm

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1960

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Hồng Thanh Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1961

Chức vụ hiện nay:TUV, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

 

 

Nguyễn Hữu Ba

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Hàm Tân

 

Lại Văn Loan

Ngày, tháng, năm sinh: 04/5/1968

Chức vụ hiện nay: TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 

Lê Tuấn Phong

Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1974

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Nguyễn Thị Phúc

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1965

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận 

 

 

Nguyễn Văn Phong

Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1967

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Tài chính

 

 

Nguyễn Xuân Phối

Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1963

Chức vụ hiện nay: TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Đặng Hồng Sỹ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1976

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 

Nguyễn Văn Tám

Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1972

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Tánh Linh

 

Phan Đoàn Thái

Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1962

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Phạm Thật

Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1961

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

Trần Tới

Ngày, tháng, năm sinh: 02/4/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1967

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Lê Thị Hải Yến

Ngày, tháng, năm sinh: 05/9/1968

Chức vụ hiện nay: TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

Nguyễn Quốc Việt

Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1971

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Y tế

 

 

Phạm Văn Long

Ngày, tháng, năm sinh: 29/6/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

Huỳnh Đa Trung

Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Linh

Đã nghỉ hưu từ ngày 01/7/2018

 

Lê Hồng Văn

Ngày, tháng, năm sinh: 21/09/1959

Chức vụ hiện nay: TUV, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận

 

Tiêu Hồng Phúc

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1979

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình

 

 

Đỗ Hữu Quy

Ngày, tháng, năm sinh: 1969

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

(bổ sung Tỉnh ủy viên vào ngày 28/11/2018)

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Pháp

Ngày, tháng, năm sinh: 1970

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

(bổ sung Tỉnh ủy viên vào ngày 28/11/2018)

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Liên

Ngày, tháng, năm sinh: 1981

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

(bổ sung Tỉnh ủy viên vào ngày 28/11/2018)

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh

Ngày, tháng, năm sinh: 1972

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam

(bổ sung Tỉnh ủy viên vào ngày 28/11/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK