Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | GIỚI THIỆU

Danh sách BCH, BTV Đảng ủy Khối các khóa

8.12.2015 - 10:48

...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA I
NHIỆM KỲ 2007 - 2011

----------

01. Lê Thị Hải Duyên                       
02. Phan Văn Đào                             
03. Trần Văn Hai                              
04. Nguyễn Đức Hạnh                      
05. Khuất Duy Thắng Lợi                 
06. Giang Sỹ Lợi                               
07. Nguyễn Thi Ngọc Minh
08. Phan Minh Quảng
09. Bùi Hữu Quỳnh
10. Nguyễn Tiến Tạ
11. Nguyễn Ngọc Tân
12. Nguyễn Văn Thế
13. Nguyễn Đức Thuận
14. Nguyễn Quang Tuấn
15. Hoàng Tương
16. Trần Thị Vân

                      DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA I
NHIỆM KỲ 2007 - 2010
----------


01. Nguyễn Đức Hạnh
02. Nguyễn Tiến Tạ
03 Trần Thị Vân
04. Nguyễn Đức Thuận
05. Giang Sỹ Lợi

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP KHOÁ I
NHIỆM KỲ 2007 - 2010
-----------

01. Nguyễn Đức Hạnh:      Bí Thư
02. Nguyễn Tiến Tạ:          Phó Bí  thư Thường trực
03. Trần Thị Vân :              Phó Bí thư

 

------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA II
NHIỆM KỲ 2010 - 2015
----------

1. Lê Tấn An                        
2. Nguyễn Xuân Ba              
3. Nguyễn Thanh Diệp              
4. Nguyễn Tiến Dũng              
5. Lê Thị Hải Duyên              
6. Phan Văn Đào                        
7. Phạm Thị Hoàng Đức 
8. Trần Văn Hai                        
9. Nguyễn Đức Hạnh              
10. Phạm Thanh Hòa              
11. Nguyễn Văn Hiền              
12. Phan Ngọc Hùng              
13. Lê Văn Khai                        
14. Đỗ Duy Khánh              
15. Vũ Thị Loan                        
16. Giang Sỹ Lợi                        
17. Khuất Duy Thắng Lợi
18. Nguyễn Thị Ngọc Minh
19. Đặng Quốc Nhàn 
20. Phan Minh Quảng
21. Nguyễn Ngọc Tân
22. Trần Hữu Tấn
23. Nguyễn Văn Thanh
24. Nguyễn Văn Thế
25. Nguyễn Đức Thuận
26. Bùi Trí
27. Nguyễn Hoàng Tuấn
28. Nguyễn Quang Tuấn
29. Phan Vương Đinh Tuấn
30. Hoàng Tương
31. Trần Thị Vân
32. Đinh Quang Vũ
33. Nguyễn Thanh Xuân

                             

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2010 - 2015
  ----------


1. Lê Thị Hải Duyên             
2. Trần Văn Hai                        
3. Nguyễn Đức Hạnh              
4. Phạm Thanh Hòa              
5. Giang Sỹ Lợi
6. Phan Minh Quảng
7. Nguyễn Đức Thuận
8. Hoàng Tương
9. Trần Thị Vân


DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP KHOÁ II
NHIỆM KỲ 2010 - 20115
 ----------

01. Nguyễn Đức Hạnh:  Bí Thư
02. Trần Thị Vân:          Phó Bí  thư Thường trực
03. Phạm Thanh Hòa:   Phó Bí thư

 

 -------------------------------------------------------------------

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

1- Đồng chí Phùng Hữu Cư

2- Đồng chí Phạm Thanh Hòa

3- Đồng chí Lê Thị Hải Duyên

4- Đồng chí Lê Tấn An

5- Đồng chí Nguyễn Xuân Ba

6- Đồng chí Nguyễn Hữu Bằng

7- Đồng chí Nguyễn Ngọc Cầm

8- Đồng chí Nguyễn Công Danh

9- Đồng chí Nguyễn Thanh Diệp

10- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

11- Đồng chí Phan Văn Đào

12- Đồng chí Phan Ngọc Hùng

13- Đồng chí Phạm Năng Hiệp

14- Đồng chí Trương Ngọc Hữu

15- Đồng chí Lê Văn Khai

16- Đồng chí Đỗ Duy Khánh

17- Đồng chí Lại Thị Yến Linh

18- Đồng chí Huỳnh Tấn Nam

19- Đồng chí Nguyễn Thành Ngôn

20- Đồng chí Hoàng Tương

21- Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn

22- Đồng chí Phan Vương Đinh Tuấn

23- Đồng chí Nguyễn Văn Thanh

24- Đồng chí Đinh Quang Vũ

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA III, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

1- Đồng chí Phùng Hữu Cư – Bí thư Đảng ủy Khối;

2- Đồng chí Phạm Thanh Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy Khối;

3- Đồng chí Lê Thị Hải Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy Khối;

4- Đồng chí Phạm Năng Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận;

5- Đồng chí Lê Văn Khai – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối;

6- Đồng chí Đỗ Duy Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;

7- Đồng chí Hoàng Tương – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;

8- Đồng chí Phan Vương Đinh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bình Thuận;

9- Đồng chí Đinh Quang Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

DUKDN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK