Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | GIỚI THIỆU

Hệ thống tổ chức

8.12.2015 - 10:46

...

HỆ THỐNG TỔ CHỨC


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm có Thường trực, 04 ban tham mưu, Đoàn Khối Doanh nghiệp và Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp.


I) Thường trực Đảng ủy Khối: 03 đồng chí
1- Phùng Hữu Cư: Bí thư
2- Phạm Thanh Hòa: Phó Bí thư Thường trực
3- Lê Thị Hải Duyên: Phó Bí thư

II) Các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối:


* Ban Tổ chức: 03 đồng chí
1- Đỗ Duy Khánh: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức;
2- Phạm Thị An: Phó Trưởng Ban;
3- Nguyễn Quang Hòa: Cán bộ.

* Ủy Ban Kiểm Tra: Chuyên trách 02 đồng chí
1- Hoàng Tương: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT;
2- Phạm Thị Hồng Vân: Phó Chủ nhiệm UBKT.

* Văn phòng: 05 đồng chí
1- Lê Văn Khai: UVBTV, Chánh Văn phòng;
2- Ngô Thanh Sơn: Phó Chánh Văn phòng;
3- Trần Thị Thanh Thi: Cán bộ;
4- Nguyễn Thị Mai: Cán bộ;
5- Nguyễn Anh Trung: Cán bộ.


* Ban Tuyên Giáo – Dân Vận: 03 đồng chí
1- Đinh Quang Vũ: UVBTV,Trưởng Ban;
2- Nguyễn Quang Tuấn: Phó Trưởng Ban;
3- Lại Thị Yến Linh: Phó Trưởng Ban.

III) Các đoàn thể Khối:

* Đoàn Khối Doanh nghiệp: 04 đồng chí
1- Nguyễn Hữu Bằng: Bí thư;
2- Đoàn Thị Cẩm Hằng: Cán bộ;

3- Nguyễn Quốc Thiện: Cán bộ;
4- Nguyễn Trọng Tùng: Cán bộ.

* Hội Cựu Chiến Binh:
1- Nguyễn Tiến Tạ: Chủ tịch

DUKDN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK