Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy

18.1.2017 - 15:47

   Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy 


Stt

Họ tên

Chức vụ

Phòng chuyên môn

 

1

Lê Tấn Lai

Tỉnh ủy viên

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Lãnh đạo Văn phòng

 

2

Nguyễn Minh

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

3

Trần Minh Hoài

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 
 

4

 Nguyễn Thị Thắng

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

5

Lâm Văn Quý

Trưởng phòng

Phòng Tổng hợp

 

6

Trần Thị Tuyết Hồng

Phó Trưởng phòng

 

7

Lê Trung Trực

Chuyên viên

 

8

Hoàng Minh Thuần

Chuyên viên

 

9

Nguyễn Quốc Triều

Chuyên viên

 

10

Huỳnh Hữu Khôi

Chuyên viên

 

11

Ngô Minh Hoà

Trưởng phòng

Phòng Hành chính - tiếp dân

 

12

Phạm Viết Diệu Thảo

Chuyên viên

 

13

Nguyễn Thị Kim Ánh

Chuyên viên

 

14

Trần Thuý Hoà

Chuyên viên

 

15

Trần Thị Y Mơ

Nhân viên

 

16

Huỳnh Thị Mỹ Ly

Nhân viên

 

17

Nguyễn Văn Minh

Nhân viên

 

18

Dương  Ngọc Linh

Phó Trưởng phòng

Phòng Cơ yếu - CNTT

 

19

Trần Minh Tùng

Chuyên viên

 

20

Nguyễn Quang Hồng Vũ

Chuyên viên

 

21

Nguyễn Hữu Cường

Chuyên viên

 

22

Võ Hoàng Đức Anh

Chuyên viên

 

23

Nguyễn Trọng Nghĩa

Chuyên viên

 

24

Lê Thị Lựu

Chuyên viên

Phòng Tài chính Đảng

 

25

Võ Trọng Kiêm

Chuyên viên

 

26

Lê Thanh Hải

Chuyên viên

 

27

Hà Thanh Thu

Phó Trưởng phòng

Phòng Lưu trữ

 

28

Nguyễn Thị Hồng Lê

Chuyên viên

 

29

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nhân viên

 

30

Lê Duy Xứng

Trưởng phòng

Phòng Quản trị

 

31

Dương Ngọc Yến

Chuyên viên

 

32

Hồ Xuân Tuấn

Nhân viên

 

33

Nguyễn Thị Phương Dung

Nhân viên

 

34

Trần Thị Hương Giang

Nhân viên

 

35

Phạm Duy Vinh

Nhân viên

 

36

Phạm Ngọc Thuận

Nhân viên

 

37

Trương Minh Hoài

Nhân viên

 

38

Nguyễn Quốc Điệp

Nhân viên

 

39

Nguyễn Kim Luận

Nhân viên

 

40

Lê Viết Hưng

Giám đốc

Khách sạn Đồi Dương

 

41

Phan Việt Phương

Phó Giám đốc

 

Nguyễn Trọng Nghĩa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK