Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | GIỚI THIỆU

Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố Phan Thiết đương nhiệm (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020

31.8.2015 - 12:15

Danh sách Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố Phan Thiết đương nhiệm (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020


Họ và tên: Nguyễn Thu Sơn.

Năm sinh: 1962.

Chức vụ: UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ.

Họ và tên: Đặng Văn Định.

Năm sinh: 1958.

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố.

​Họ và tên: Đỗ Ngọc Điệp.

Năm sinh: 1962.

Chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND

Thành phố.

Họ và tên: Phạm Văn Dung.

Năm sinh: 1962.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoà.

Năm sinh: 1964.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên

giáo Thành uỷ.

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghị.

Năm sinh: 1960.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ.

Họ và tên: Nguyễn Huy Lịch.

Năm sinh: 1972.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban

Kiểm tra Thành uỷ.

Họ và tên: Lý Huy Phát.

Năm sinh: 1962.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Chủ tịch UBMT TQVN Thành phố.

Họ và tên: Đặng Đình Hiếu.

Năm sinh: 1960.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND

Thành phố.

Họ và tên: Nguyễn Văn Luân.

Năm sinh: 1974.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Hạnh.

Năm sinh: 1974.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ

phường Phú Trinh.

Họ và tên: Nguyễn Hải Hưng.

Năm sinh: 1971.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Chỉ huy Trưởng quân sự Thành phố.

Họ và tên: Nguyễn Văn Ly.

Năm sinh: 1965.

Chức vụ: UVTV Thành uỷ, Trưởng Công an

Thành phố.

 

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK