Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ | LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

DỰ THẢO TOÀN VĂN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

10.8.2015 - 10:43

BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Dự kiến thông qua tại: Khóa XIII - Kỳ họp thứ 10  của Quốc Hội

 


(Tải toàn bộ nội dung Bộ Luật Hình sự (Sửa đổi))

Để triển khai thực hiện hiện tốt Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13, ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Quyết định số 1076/QĐ-TTg, ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật Hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Tỉnh ủy tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) dự kiến thông qua tại: Khóa XIII - Kỳ họp thứ 10 của Quốc Hội

Tất cả ý kiến góp ý của nhân dân, đề nghị góp ý vào mục Bình Luận bên dưới.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK