Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | BCH ĐẢNG BỘ

Các ban Tỉnh ủy và Đơn vị trực thuộc

11.5.2014 - 23:10

Các ban Tỉnh ủy và Đơn vị trực thuộc


Các ban Tỉnh ủy và Đơn vị trực thuộc

 

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ Website/Email

1

Văn Phòng Tỉnh ủy.

vptu@binhthuan.gov.vn

2

Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

btctu@binhthuan.gov.vn

3

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

ubkttu@binhthuan.gov.vn

4

Ban Dân vận Tỉnh ủy.

bdvtu@binhthuan.gov.vn

5

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

btgtu@binhthuan.gov.vn

6

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

dukccq@binhthuan.gov.vn

7

Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

dukdn@binhthuan.gov.vn

8 Báo Bình Thuận.

bbth@binhthuan.gov.vn

9

Trường chính trị Tỉnh.

tct@binhthuan.gov.vn

10

Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ.

bbvcssk@binhthuan.gov.vn

 

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK