Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ | BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Bộ Chính trị

22.9.2011 - 10:13

Bộ Chính trị Khóa XI


 

 

Đồng chí

Nguyễn Phú Trọng

 

Đồng chí 

Trương Tấn Sang

 

Đồng chí 

Phùng Quang Thanh

 

 

Đồng chí 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Đồng chí 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Đồng chí 

Lê Hồng Anh

 

 

Đồng chí 

Lê Thanh Hải

 

Đồng chí 

Tô Huy Rứa

 

Đồng chí 

Phạm Quang Nghị

 

 

Đồng chí 

Trần Đại Quang

 

Đồng chí 

Tòng Thị Phóng

 

Đồng chí 

Ngô Văn Dụ

 

   

Đồng chí 

Đinh Thế Huynh

 

Đồng chí

 Nguyễn Xuân Phúc

   

Nguồn: dangcongsan.vn

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK