Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ | LÃNH TỤ

Chủ tịch nước

22.9.2011 - 8:34

Chủ tịch nước


 
Chủ tịch Hồ Chí Minh

(1946 - 1969) 

Đồng chí Tôn Ðức Thắng

(1969 - 1981)  

Đồng chí Trường Chinh

(1981 - 1987)

Đồng chí  Võ Chí Công

(1987 - 1992) 

Đồng chí Lê Đức Anh

(1992 - 1997)

Đồng chí Trần Đức Lương

(1997 - 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Minh Triết

( 6/2006 - 7/2011 )

Đồng chí Trương Tấn Sang

(từ 7/2011 - đến nay)

nguồn: dangcongsan.vn

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK