Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ | LÃNH TỤ

Thủ tướng chính phủ

22.9.2011 - 8:28

Thủ tướng chính phủ


 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ

(11/1946 - 9/1955)

 

 

Đồng chí Phạm Văn Đồng

(1955 - 1987) 

 

 

Đồng chí Phạm Hùng

(1987 - 1988) 

 

 

Đồng chí Đỗ Mười

(1988 - 1991)

 

 

Đồng chí Võ Văn Kiệt

(1992 - 1997)

 

 

Đồng chí Phan Văn Khải

(1997 - 6/2006)

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

(Từ 6/2006)

nguồn: dangcongsan.vn

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK