Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2018
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN
 
Nhìn lại kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh
 

Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và hội cấp trên, Hội CCB khối các cơ quan tỉnh đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Đoàn khối, các ban và Văn phòng Đảng ủy khối đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ, phong trào công tác Hội Cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2018 .


 

Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở II/2018
 

Ngày 26 và 27/6/2018 Đảng ủy Khối đã tiến tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2018. Tham dự giao ban có Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các Ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tại Hội nghị giao ban các cấp ủy cơ sở đã phản ảnh tình hình và kết quả đạt được, những khuyết điểm, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trong quý II và tham gia ý kiến về dự thảo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong quý III/2018; đồng thời phản ánh, kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.


 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 06/2018
 

Ngày 25/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 6/2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhât đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 6/2018 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018. 


 

Đảng bộ Sở Công thương sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020
 

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2018, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. 


 

Một số kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.


 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quý I năm 2018
 

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối lần thứ 13 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Khối và 05 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, qua theo dõi kết quả thực hiện cho thấy các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra trong 3 tháng đầu năm 2018 đều được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, nổi rõ là:


 

Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở - sau hơn 02 năm triển khai thực hiện của các cơ sở đảng trực thuộc.
 

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” (gọi tắt là Đề án), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đảng báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên cơ sở đó tiến hành sơ kết việc thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.


 

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở
 

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết 11, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện.


 


Android APK