Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN
 
Vài nét về kết quả hoạt động công tác xây dựng tổ chức Đảng của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2018
 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của 56 tổ chức cơ sở đảng (trong năm 2018 quyết định thành lập mới Chi bộ cơ sở HộiVăn học nghệ thuật tỉnh và Chi bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh) với hơn 2900 đảng viên đang công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh; với chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.


 

Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý IV/2018
 

Ngày 25/12/2018 Đảng ủy Khối đã tiến tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý IV/2018. Tham dự giao ban có Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các Ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tại Hội nghị giao ban các cấp ủy cơ sở đã thảo luận đánh giá về tình hình và kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng quý IV/2018 và các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong quý I/2019; đồng thời phản ánh, kiến nghị đề xuất giải quyết một số vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng tại đảng bộ, chi bộ mình.


 

Tổng hợp những điểm lưu ý thực hiện theo Hướng dẫn 07-HD/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở
 

Trên cơ sở Hướng dẫn 07-HD/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở; Công văn số 1180-CV/ĐUK, ngày 13/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối và Công văn số 2731-CV/BTCTU, ngày 07/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tổng hợp những điểm lưu ý cốt lõi trong việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở như sau:


 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 và xét đề nghị khen thưởng
 

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2018, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và xét đề nghị khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Tham dự Hội nghị có 5/7 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, do đồng chí Đặng Văn Dước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy chủ trì.


 

Tự hào 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng
 

Các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững niềm tin với Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy giao và nhiệm vụ của Đảng để phục vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


 

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2018 cho đảng viên
 

Hòa cùng khí thế chung của cả nước chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2018 ); căn cứ Quy định của Trung ương Đảng về tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, theo đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2018 cho 5 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Nghề, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Bình Thuận.


 

Văn phòng Đảng ủy Khối kiểm tra tài chính Đảng tổ chức Đảng cấp dưới
 

Trong tháng 8/2018, Văn phòng Đảng ủy đã phối hợp với Cơ quan UBKT Đảng ủy khối các cơ quan thành lập 2 Tổ kiểm tra tài chính Đảng đối với một số cấp ủy, chi bộ cơ sở.


 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi cấp ủy viên giỏi năm 2018
 

Ngày 17 và ngày 18/ 8/ 2018, tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi cấp ủy viên giỏi năm 2018. Tham dự khai mạc và bế mạc có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng, các ban, Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; phóng viên Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh. Hội thi có 38 đội gồm 114 thành viên là cấp ủy viên của các chi, đảng bộ cơ sở tham gia.


 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức hoạt động kỳ nghỉ hồng tại huyện Đức Linh
 

Sáng 11/8/2018, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh phối hợp huyện Đoàn Đức Linh tổ chức hoạt động Kỳ nghỉ hồng tại địa bàn huyện. Dự hoạt động có Thường trực Đoàn Khối và Huyện Đoàn cùng 125 ĐVTN (trong đó Đoàn Khối: 5 ĐVTN, bao gồm cán bộ tập huấn; Huyện Đoàn Đức Linh: 120 ĐVTN tham gia lớp tập huấn).


 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 7 năm 2018
 

Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 7/2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giám sát chuyên đề đợt I/2018
 

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 1780-QĐ/ĐUK về việc thành lập các Tổ giám sát chuyên đề đợt I/2018.


 

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
 

Tổ kiểm tra số 7 do Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh thành lập do đồng chí Nguyễn Văn Phong – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.


 

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng qua nửa nhiệm kỳ 2015-2020
 

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng uỷ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đạt được những kết quả tích cực.


 

Nhìn lại kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh
 

Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và hội cấp trên, Hội CCB khối các cơ quan tỉnh đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Đoàn khối, các ban và Văn phòng Đảng ủy khối đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ, phong trào công tác Hội Cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2018 .


 

Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở II/2018
 

Ngày 26 và 27/6/2018 Đảng ủy Khối đã tiến tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2018. Tham dự giao ban có Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các Ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tại Hội nghị giao ban các cấp ủy cơ sở đã phản ảnh tình hình và kết quả đạt được, những khuyết điểm, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trong quý II và tham gia ý kiến về dự thảo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong quý III/2018; đồng thời phản ánh, kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.


 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 06/2018
 

Ngày 25/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 6/2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhât đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 6/2018 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018. 


 

Đảng bộ Sở Công thương sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020
 

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2018, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. 


 

Một số kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.


 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quý I năm 2018
 

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối lần thứ 13 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Khối và 05 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, qua theo dõi kết quả thực hiện cho thấy các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra trong 3 tháng đầu năm 2018 đều được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, nổi rõ là:


 

Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở - sau hơn 02 năm triển khai thực hiện của các cơ sở đảng trực thuộc.
 

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” (gọi tắt là Đề án), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đảng báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên cơ sở đó tiến hành sơ kết việc thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.


 

12

Android APK