Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2018
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới
 

Chất lượng hoạt động của Văn phòng có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 


 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền của các đoàn thể
 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức vững mạnh qua sự phối hợp hoạt động giữa công đoàn viên chức tỉnh với đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh


 

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn công nghệ thông tin
 

Sáng ngày 01/11/2017, cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn công nghệ thông tin về việc đưa tin, bài, tài liệu lên Website của Đảng ủy Khối và hướng dẫn cho Thường trực, lãnh đạo Văn phòng và các ban cách sử dụng chữ ký số. Tham dự tập huấn có lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan.


 


Android APK