Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC - GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
 
Nữ cán bộ đoàn điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời bác
 

Đồng chí Nguyễn Phương Linh sinh 05/01/1990, là một nữ Cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hiện nay chị là Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, một chi đoàn mới thành lập năm 2013. 


 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
 

Thời gian qua, nhất là trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ, nhất là về công tác chính trị tư tưởng, như: Nhận thức về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của nhiều cấp ủy và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; vai trò tiên phong, gương mẫu được khẳng định và thể hiện rõ hơn; công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường…


 


Android APK