Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC - GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
 
Cảm nhận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua mẩu chuyện “Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc”
 

Đảng ta đã và đang chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm củng cố và nâng cao phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng và những đức tính tốt đẹp của Người cho toàn thể cán bộ, đảng viên cũng như quảng đại quần chúng nhân dân. 


 

Làm từ thiện
 

Hiện nay một số người cho rằng việc làm từ thiện như một trào lưu để đánh bóng tên tuổi, thể hiện vị thế xã hội, quảng cáo thương hiệu… Theo tôi, đó chỉ là hoạt động của một số cá nhân chứ không phải là một trào lưu. Từ thiện là sự ứng xử tốt với người khác, là sự cho đi, đây vốn dĩ là một phần của cuộc sống. Từ thiện bắt nguồn từ sự từ bi và tấm lòng hướng thiện, đó là sự biết ơn với hoàn cảnh hiện tại và sự đồng cảm với nhiều người.


 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bí thư chi bộ tiêu biểu nhiệm kỳ 2015 - 2017
 

Hướng đến kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sáng ngày 08/5/2018, tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Bí thư chi bộ tiêu biểu nhiệm kỳ 2015 - 2017.


 

Nữ cán bộ đoàn điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời bác
 

Đồng chí Nguyễn Phương Linh sinh 05/01/1990, là một nữ Cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hiện nay chị là Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, một chi đoàn mới thành lập năm 2013. 


 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
 

Thời gian qua, nhất là trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ, nhất là về công tác chính trị tư tưởng, như: Nhận thức về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của nhiều cấp ủy và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; vai trò tiên phong, gương mẫu được khẳng định và thể hiện rõ hơn; công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường…


 


Android APK