Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI
 
Giấy mời số 122-GM/TU, ngày 11/02/2019 về việc mời họp Ban Thường vụ (tài liệu đã được cập nhật)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 110-GM/TU, ngày 12/02/2019 của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy về việc mời họp Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 và triền khai nhiệm vụ năm 2019
 

Thực hiện Công văn số 2103-CV/UBKTTU, ngày 01/02/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 và triền khai nhiệm vụ năm 2019.


 

Giấy mời số 121-GM/TU, ngày 28/01/2019 v/v mời họp Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 29
 

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 120-GM/TU, ngày 28/01/2019 v/v mời họp Ban Thường vụ
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(ĐÃ CẬP NHẬT CV 1594) Giấy mời số 119-GM/TU, ngày 21/01/2019 Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 118-GM/TU, ngày 21/01/2019 v/v họp giao ban khối Nội chính tháng 01/2019
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp giao ban khối Nội chính tháng 01/2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 117-GM/TU, ngày 18/01/2019 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy (sáng 8h, ngày 21/1/2019)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 109-GM/UBKT, ngày 18/01/2019 v/v mời dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


 

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2018
 

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN  GIÁO NĂM 2018


 

Tài liệu kèm theo Giấy mời số 113-GM/TU, ngày 14/01/2019
 

Tải file:


 

Giấy mời số 115-GM/TU, ngày 14/01/2019 về việc mời họp giao ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã
 

Thực hiện chương trình công tác tháng, Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 11-GM/BCĐ, ngày 14/01/2019 mời họp đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
 

Để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”của thị xã La Gi mời họp với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 113-GM/TU, ngày 11/01/2019 mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018
 

Thực hiện Giấy mời số 1785-GM/TU, ngày 08/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018. Ban Thường vụ Thị ủy mời dự Hội nghị với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 112-GM/TU, ngày 14/01/2019 về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01/2019
 

Thực hiện Công văn số 1796-CV/BTGTU, ngày 09/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01/2019. Ban Thường vụ Thị ủy mời dự Hội nghị với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(Thông báo hoãn họp, do Thường trực có công việc đột xuất) Giấy mời số 114-GM/TU, ngày 14/01/2019 về việc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 29
 

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(GẤP) Công văn số 1586, ngày 01/8/2019 V/v điều chỉnh địa điểm dự hội nghị.
 

Ngày 07/01/2019, Ban Thường vụ Thị ủy banh hành Giấy mời số 111-GM/TU về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2018.


 

Giấy mời số 111-GM/TU, ngày 07/01/2019 về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2018
 

Căn cứ Giấy mời số 186-GM/TU, ngày 05/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2018 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 110-GM/TU ngày 05/01/2019, về việc mời họp giao ban trực tuyến với thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2018
 

Căn cứ Giấy mời số 187-GM/TU, ngày 05/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức họp giao ban trực tuyến với thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2018 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 109-GM/TU, ngày 04/01/2018 về việc mời Ban Thường vụ Thị ủy. (do có thay đổi thời gian họp giâý mời này thay thế Giấy mời số 107-GM/TU, ngày 03/01/2018)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 108-GM/TU, ngày 04/01/2018 về việc mời làm việc liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng mới chợ La Gi và căn nhà số 06 đường Nguyễn Trường Tộ, khu phố 10, phường Phước Hội
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng mới chợ La Gi và căn nhà số 06 đường Nguyễn Trường Tộ, khu phố 10, phường Phước Hội với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

12345678910...

Android APK