Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI
 
Giấy mời số 48-GM/TU, ngày 14/8/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI)
 

Căn cứ Giấy mời số 80-GM/TU, ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

(GẤP/ ĐÃ THÊM THÀNH PHẦN DỰ HỌP) Giấy mời số 46-GM/TU, ngày 13/8/2018 về việc họp để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với nhân dân xã Tân Hải
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với nhân dân xã Tân Hải trong trong việc xây dựng xã nông thôn mới theo Kế hoạch số 131-KH, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 47-GM/TU, ngày 13/8/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 45-GM/TU, ngày 07/8/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 44-GM/TU, ngày 03/8/2018 về việc mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU
 

Thực hiện Giấy mời số 70-GM/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài” trong 6 tháng đầu năm 2018; tình hình hoạt động giã cào bay sai tuyến và các biện pháp xử lý. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau:


 

Giấy mời số 43-GM/TU, ngày 03/8/2018 V/v mời họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím
 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 42-GM/TU, ngày 03/8/2018 V/v mời họp Ban Thường vụ Thị ủy.
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 41-GM/TU, ngày 02/8/2018 V/v mời họp Ban Chấp hành lần thứ 25.
 

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 37-GM/TU, ngày 27/7/2018 về việc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu tữ, tài chính đảng và phương hướng nhiệm vụ 3 năm (2018 – 2020)
 

Căn cứ Giấy mời số 61-GM/TU, ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu tữ, tài chính đảng và phương hướng nhiệm vụ 3 năm (2018 – 2020), Ban Thường vụ Thị ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 39-GM/TU, ngày 27/7/2018 mời họp Ban Thường vụ Thị ủy (đã cập nhật tài liệu)
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 08-GM/TU, ngày 25/7/2018 mời họp cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
 

Để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường"của thị xã La Gi mời họp với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Công văn số 1349-CV/TU, ngày 24/7/2018 về việc hoãn họp với Đảng ủy xã Tân Phước
 

Ngày 23/7/2018, Ban Thường vụ Thị ủy có Giấy mời số 36-GM/TU về việc mời làm việc với Đảng ủy xã Tân Phước về tình hình thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy vào lúc 14h, ngày 27/7/2018.


 

Công văn số 101-CV/BCĐ, ngày 23/7/2018 v/v hoãn họp vào chiều ngày 24/7/2018
 

Ngày 23/7/2018, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã có Giấy mời số 07 GM/BCĐ về Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 vào chiều ngày 24/7/2018.


 

Giấy mời số 07-GM/BCĐ, ngày 23/7/2018 mời họp cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
 

Để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường"của thị xã La Gi mời họp với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 36-GM/TU, ngày 23/7/2018 mời làm việc với Đảng ủy xã Tân Phước (Chú ý hoãn họp, thời gian thông báo lại sau)
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy xã Tân Phước về tình hình thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 


 

Giấy mời số 35-GM/TU, ngày 23/7/2018 mời Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”
 

  Theo Chương trình công tác tháng 7/2018, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” với thành phần, địa điểm và thời gian cụ thể như sau:


 

(ĐÂ CẬP NHẬT BÁO CÁO LÀM VIỆC THỊ ĐOÀN) Giấy mời số 34-GM/TU, ngày 20/7/2018 mời dự họp buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị đoàn
 

Thực hiện chương trình công tác tháng, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị đoàn với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Giấy mời số 33-GM/TU, ngày 20/7/2018 về việc mời dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2017 và quý I/2018
 

Thực hiện Giấy mời số 50-GM/TU, ngày 12/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2017 và quý I/2018. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau: 


 

Giấy mời số 32-GM/TU, ngày 18/7/2018 mời dự Hội thảo lần thứ 01 Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Hàm Tân và thị xã La Gi giai đoạn 1975 – 2015
 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/4/2017 của Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Hàm Tân và thị xã La Gi giai đoạn 1975 – 2015. Thường trực Thị ủy tổ chức Hội thảo lần thứ 01 Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Hàm Tân và thị xã La Gi giai đoạn 1975 – 2015 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


 

Tài liệu họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp sáng ngày 18/7/2018
 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu nãm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


 

12345678910...

Android APK